Vaxxitek HVT+IBD

1 x 1000 dosis
Suspension og solvens til injektionsvæske, suspension
SC
OV

Dyrearter

Daggamle kyllinger og 18-dages embryonerede æg.

Indikationer

Til aktiv immunisering af kyllinger:

• For at forebygge dødelighed samt reducere kliniske symptomer og læsioner forårsaget af infektiøs bursal sygdom.

Beskyttelse indtræder efter 2 uger og varer op til 9 uger.

• For at nedsætte dødelighed, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af Marek’s sygdom. Beskyttelse indtræder efter 4 dage. En enkelt vaccination er tilstrækkelig til at yde beskyttelse i hele risikoperioden.

Dosering og indgivelsesvej

Rekonstitution af vaccinen

• Bær beskyttelseshandsker og -briller, når ampullen skal optøs og åbnes.

• Fjern kun de ampuller fra den flydende kvælstofbeholder, der umiddelbart skal bruges. Når dette præparat blandes med vaccine mod Marek’s sygdom, der indeholder enten Rispens (CVI988) stamme eller RN1250-stamme, skal begge fortyndes i samme solvenspose.

• Optø hurtigt ampullernes indhold ved at ryste dem i vand på 25 °C – 30 °C. Fortsæt øjeblikkeligt til næste trin.

• Så snart ampullerne er optøet, skal de åbnes ved at holde dem bort fra kroppen i en arms længde for at forebygge risiko for skade, hvis en ampul skulle gå i stykker.

• Når ampullen er åbnet, trækkes indholdet op i en 5 ml steril sprøjte.

• Suspensionen overføres til opløsningsmidlet (Må ikke bruges, hvis det er uklart.) • 2 ml af indholdet fra opløsningsmidlet suges op i sprøjten.

• Rens ampullen med disse 2 ml og overfør derefter dette indhold til opløsningsmidlet. Gentag denne oprensningsproces en eller to gange.

• Gentag optøning, åbning, overførsel til opløsningsmiddel og oprensningsproces for det antal ampuller som skal rekonstitueres i opløsningsmidlet: enten 1 ampul med 1000 doser vaccine per 200 ml opløsningsmiddel (eller 1 ampul med 2000 doser vaccine per 400 ml opløsningsmiddel) til subkutan administration, eller 4 ampuller med 1000 doser vaccine per 200 ml

opløsningsmiddel (eller 4 ampuller med 2000 doser vaccine per 400 ml opløsningsmiddel) til in ovo-administration.

• For at være klar til brug opblandes den opløste vaccine, tilberedt som beskrevet, ved rolig omrystning. Den bør anvendes umiddelbart efter tilberedningen (al den opløste vaccine skal bruges inden for en time). Derfor bør vaccinesuspensionen kun tilberedes, når det er påkrævet.

Dosering

En injektion på 0,2 ml administreres subkutant pr. kylling, når de er en dag gamle.

En injektion på 0,05 ml pr. kyllingeæg på 18. dag efter embryonering ved in ovo - administration.

Administrationsmåde

Vaccinen skal gives subkutant eller ved in ovo-administration.

Til in ovo - administration kan man anvende en automatisk injektionsmaskine beregnet til æg. Apparatet skal være godkendt til sikkert og effektivt at give den korrekte dosis. Man bør nøje følge apparatets brugsvejledning.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 400546
EAN 7046264005460
PAKNINGER
Vaxxitek HVT+IBD
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 1000 dosis
400546
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.