Propaline vet.

1 x 30 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Behandling af urininkontinens ledsaget af urethral sfinkterforstyrrelse hos tæve.

Gunstig virkning er kun påvist hos ovariohysterektomerede tæver.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Den anbefalede dosis af Propaline Vet. oral opløsning er 1 mg/kg legemsvægt 3 gange dag­lig i foderet, svarende til 0,1 ml Propaline Vet. oral opløsning pr. 5 kg legemsvægt 3 gange daglig.

Optagelsen af det aktive indholdsstof sker hurtigere hvis præparatet gives til fastende hunde.

Bivirkninger

I forbindelse med kliniske feltundersøgelser er der meldinger om løs afføring, tynd di­arré, nedsat appetit, arrytmi og kollaps hos nogle hunde. Afhængig af hvor alvorlig den observerede bivirkning var, blev behandlingen fortsat.

Sympatomimetika kan fremkalde en lang række virkninger, hvoraf de fleste ligner resulta­tet af kraftig stimulation af det sympatiske nervesystem (f.eks. påvirkninger af hjertefre­kvens og blodtryk).

Svimmelhed og rastløshed er også lejlighedsvis blevet indberettet. Overfølsomhed kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 019118
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 019118
EAN 7046260191181
PAKNINGER
Propaline vet.
Equidan Vetline
1 x 30 ml
019118
Propaline vet.
Equidan Vetline
1 x 100 ml
019201
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.