Paracox-5 vet.

5 x 1000 dosis
Oral suspension til brug i drikkevand og koncentrat til spray suspension
PO
PO

Dyrearter

Kyllinger

Indikationer

Aktiv immunisering af slagtekyllinger for reduktion af infektion samt kliniske symptomer på coccidiose forårsaget af Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis og Eimeria tenella.

Immuniteten udvikles i løbet af 14 dage efter vaccinationen og vedvarer i mindst 40 dage herefter.

Spray på kyllinger med solvens

For aktiv immunisering af slagtekyllinger mod coccidiose forårsaget af Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis og Eimeria tenella:

-for at mindske udskillelsen af oocyster hos Eimeria acervulina, Eimeria maxima og Eimeria tenella

-for at mindske graden af vægtøgning hos Eimeria acervulina, Eimeria mitis og Eimeria

tenella

Immunitetens indtræden: 21 dage

Immunitetens varighed: 10 uger

Dosering og indgivelsesvej

Vaccinen gives som éngangsdosis til daggamle kyllinger via foderet eller som spray eller ved 3-dages alderen ved opblanding i drikkevandet.


Administration via foderet

Tilstrækkeligt foder til de første 24-48 timer bør lægges ud på papir eller plastic på gulvet i kyllingehuset. Vaccinen bør ikke anvendes i et automatisk fodringsanlæg og undgå at placere behandlet foder umiddelbart under varmelamper.

Ryst beholderen kraftigt i 30 sekunder før brug for at sikre at alle oocysterne er resuspenderet. Fortynd Paracox-5 Vet. i vand således, at 5000 doser blandes med 3 liter vand og spray opløsningen jævnt fordelt ud over foderet. Kontroller at vaccinen er jævnt fordelt på overfladen af alt foder tilgængeligt for kyllingerne. Omryst jævnligt spray-beholderen for at undgå, at oocysterne bundfælder. Kontroller at alt foder er behandlet og at antallet af givne doser passer med antallet af kyllinger i huset.

Efter fortynding bør vaccinen sprayes på foderet, som kyllingerne bør have adgang til indenfor 2 timer.

Fodring med ubehandlet foder påbegyndes, når alt behandlet foder er ædt.


Administration via drikkevandet

Kyllingerne placeres i huset som daggamle og vænnes til brug af drikkevandsniplerne.

Når kyllingerne er 3 dage gamle slukkes lyset i ca. 7 timer. Alle drikkevandslinierne løftes op så kyllingerne ikke kan nå dem i ca. 2 timer før administration af vaccine. Samtidig tændes lyset. Drikkelinierne tømmes helt for vand.

Vaccinen fortyndes i forholdet 1 dosis/2-4 ml koldt vand fra hanen. Beregn det gennemsnitlige antal kyllinger pr. drikkelinie og beregn volumen af den fortyndede vaccine, der skal anvendes pr. drikkelinie med 2-4 ml pr. kylling.

Hver drikkelinie fyldes med vaccineblandingen og sænkes, så kyllingerne kan nå niplerne. En ”indikationsvæske” (ca. 1 liter) f.eks. mælk kan anvendes for at vise, hvornår drikkelinierne er fyldt op og kan lukkes, således at der ikke spildes vaccine. Efterhånden som kyllingerne tømmer drikkelinien, opfyldes med vaccinefortyndingen indtil hele blandingen er opbrugt. Herefter åbnes for den almindelige vandtilførsel.

Når vaccinen skal anvendes i et anlæg for første gang, anbefales det – inden kyllingerne får lov at drikke – at der udføres nogle sikkerhedsforanstaltninger, der tester om proceduren sikrer, at drikkelinierne forsynes tilstrækkeligt med Paracox-5 Vet. Dette vises ved at indikatoren kommer til syne ved niplerne for enden af linien.


Administration via spray på kyllinger:

Ved administration som spray på kyllinger, skal der tilføjes et rødt fødevarefarvestof (cochenille E120) til den fortyndede vaccine, eller vaccinen skal fortyndes ved at bruge den anbefalede ”Solvens til spray på kyllinger”. Solvensen indeholder rødt farvestof og xanthangummi, begge for at opnå bedre effekt af vaccinen.

a) Solvens til spray på kyllinger:

Vaccinen bør gives således, at en kylling får et dosisvolumen på mellem 0,21 og 0,28 ml fortyndet vaccine med grov spray.

Spraykapaciteten af spraykabinettet undersøges med henblik på bestemmelse af det volumen, der anvendes pr. 100 kyllinger. Det fundne volumen multipliceres med 50 for at få det totale volumen af vaccineopløsning, som skal anvendes ved vaccination af 5000 kyllinger (eller multipliceres med 10 ved vaccination af 1000 kyllinger). Eksempel: For at tilberede 5000 doser fortyndet vaccine anvendes i alt 0,21 x 5000 = 1050 ml fortyndet vaccine fordelt som følger:

1. 20 ml Paracox-5 Vet. (1 hætteglas)

2. 500 ml solvens (1 flaske)

3. fyld op med vand til 1050 ml

Vandet der anvendes til fortynding af vaccinen skal være friskt, koldt og fri for forurening.

Anvend en ren beholder til forberedelse af vaccinen, tilsæt solvensen og den beregnede mængde vand til beholderen. Bland solvens og vand til en ensartet opløsning.

Omryst hætteglasset med 5000 doser (eller 1000 doser) Paracox-5 Vet. grundigt i 30 sekunder for at sikre resuspendering af oocysterne. Overfør hele indholdet til beholderen med solvens og vand og bland grundigt.

Den fortyndede vaccine hældes over i spraykabinettets reservoir og kabinettet indstilles til at give en jævn, grov spray over kyllingerne.

Det tilsikres at hele den indre overflade af kassen med kyllinger modtager en jævn ensartet dosering. Efterlad kyllingerne i kassen i mindst 30 minutter i et godt oplyst område for at kyllingerne kan få tid til at pudse fjer.

b) Rødt fødevarefarvestof (E120):

Vaccinen bør gives således, at hver kylling får et dosisvolumen på mellem 0,21 og 0,28 ml fortyndet vaccine med grov spray. Spraykapaciteten af sprayenheden undersøges med henblik på bestemmelse af det volumen, der anvendes pr. 100 kyllinger. Det fundne volumen multipliceres med 50 for at få det totale volumen af vaccineopløsning, som skal anvendes ved vaccination af 5000 kyllinger (eller multiplicer med 10 ved vaccination af 1000 kyllinger), og hæld denne vandmængde i en beholder af passende størrelse (normalt mellem 1 og 1,5 liter ved 5000 doser og 200-300 ml ved 1000 doser). Vaccinationen af kyllingerne og derved effekten af vaccinen forbedres, hvis der tilsættes et rødt farvestof til den fortyndede vaccine før administration ved spray. Tilsæt tilstrækkeligt rødt farvestof (cochenille E120) til vandet, så der opnås en koncentration på 0,1 % w/v svarende til 210-280 µg/kylling.

Hætteglasset indeholdende 5000 doser (eller 1000 doser) Paracox-5 Vet. omrystes grundigt i 30 sekunder for at sikre resuspendering af oocysterne. Tilsæt den totale mængde vaccine til vandet og bland grundigt. Den opblandede vaccine hældes i beholderen til sprayenheden, og kyllingerne sprayes ensartet med en grov spray.

Det bør sikres, at hele kassen med kyllinger sprayes ensartet indvendig. Med jævne mellemrum omrystes beholderen, for at undgå at oocysterne bundfælder.

Efterlad kyllingerne i kassen i mindst 30 minutter i et godt oplyst område for at kyllingerne kan få tid til at pudse fjer.

Bivirkninger

Milde læsioner af fx Eimeria acervulina og Eimeria tenella (læsion score på +1 eller +2 i henhold til det numeriske rankningssystem af Johnson og Reid, 1970) er af og til set hos kyllinger 3-4 uger efter vaccination. Læsioner af denne grad vil ikke påvirke kyllingernes vækst.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 001696
EAN 7046260016965
PAKNINGER
Paracox-5 vet.
MSD Animal Health
5 x 1000 dosis
001696
Paracox-5 vet.
MSD Animal Health
5 x 5000 dosis
001762
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.