Novamune

1 x 1000 dosis
Koncentrat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kyllinger

Indikationer

Aktiv immunisering af daggamle, kommende æglæggere for at reducere kliniske tegn og akutte læsioner i Bursa fabricius forårsaget af højvirulent infektiøs bursal disease (IBD/Gumboro) virusinfektion.

Indtræden af immunitet forventes efter 30 dage efter vaccination afhængigt af niveauet af maternelle antistoffer (MA).

Immunisering påvirkes af den naturligt aftagende mængde MA og indtræder når MA når et passende niveau. Indtræden af klinisk beskyttelse afhænger af det initiale MA niveau. Hos vaccinerede daggamle kommende æglæggere blev udskillelse af vaccinevirus (”vaccine virus take”) observeret mellem 21-42 dage efter vaccination.

Varighed af immunitet: 9 uger.

Challengetests med virus blev udført hos daggamle kommende æglæggere med MA ELISA titre på 3.000 til 5.700 (gennemsnitligt MA niveau på dag 0).

Feltstudier har vist, at vaccinevirusreplikation i Bursa fabricius finder sted i daggamle kommende æglæggere der har et gennemsnitligt MA niveau på 6.000 ELISA enheder.

Dosering og indgivelsesvej

Vaccinen skal indgives subkutant.

Vaccinen skal indgives én gang til kyllingerne på første levedag. Automatsprøjte kan benyttes. Injektionsvolumen er 0,2 ml per dosis. Vaccinen indgives under huden på halsen.

Brug sterilt udstyr til rekonstituering og indgivelse af vaccinen.

Foreslåede fortyndinger til subkutan indgivelse

Antal vaccineampuller

Solvens

Volumen (1 dosis)

2 x 500 doser

200 ml

0,2 ml

4 x 500 doser

400 ml

8 x 500 doser

800 ml

1 x 1000 doser

200 ml

2 x 1000 doser

400 ml

4 x 1000 doser

800 ml

1 x 2000 doser

400 ml

2 x 2000 doser

800 ml

2 x 2000 +

1 x 1000 doser

1000 ml

3 x 2000 doser

1200 ml

4 x 2000 doser

1600 ml

Klargøring af vaccine

1. Når antallet af doser i vaccineampullerne er afstemt med en tilsvarende mængde af solvens, udtages det korrekte antal ampuller hurtigt fra beholderen med flydende kvælstof.

2. 2-5 ml solvens trækkes op i en steril 5-10 ml sprøjte. Brug minimum 18G kanyler.

3. Vaccineampullernes indhold optøs hurtigt ved placering i vand ved 27-39°C.

4. Så snart ampullerne er fuldstændigt optøede, tages de op af vandet og åbnes i strakt arm, for at forhindre risiko for skader, hvis ampullen skulle gå i stykker.

5. Når ampullen er blevet åbnet, trækkes indholdet langsomt op i sprøjten, der jf. pkt. 2 i forvejen er påfyldt 2-5 ml solvens.

6. Overfør suspensionen til solvensposen. Vaccinen sammenblandes forsigtigt.

7. Træk en del af vaccinen op i sprøjten for at skylle ampullen. Efter skylning føres væsken tilbage i solvensposen. Gentag en eller to gange.

8. Vaccinen, som er klargjort ifølge anvisningen, sammenblandes forsigtigt og er klar til brug.

Gentag trin 2-7 for det antal ampuller, der skal optøs.

Novamune bør ikke anvendes hvis der er synlige tegn på uacceptabel misfarvning i ampullerne. Den rekonstituerede vaccine bør være en orange til rød, klar til uigennemsigtig opløsning. Uopløselige partikler kan forekomme.

Bivirkninger

Hos vaccinerede kyllinger kan mildt til moderat fald i antallet af lymfocytter observeres meget almindeligt og er mest udtalt ca. 7 dage efter udskillelse af vaccinevirus starter. Efter 7 dage aftager denne virkning og følges derpå af lymfocytgendannelse og regenerering af Bursa fabricius.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 460728
EAN 7046264607282
PAKNINGER
Novamune
Ceva Animal Health
1 x 1000 dosis
460728
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.