Nextmune

1 x 4000 dosis
Koncentrat og solvens til injektionsvæske, suspension
OV
SC

Dyrearter

Kyllinger og befrugtede hønseæg (slagtekyllinger).


Indikationer

Til aktiv immunisering af 18 dage gamle befrugtede hønseæg eller daggamle kyllinger for at reducere kliniske tegn, virusudskillelse og akutte læsioner i Bursa fabricius forårsaget af vvIBD ("very virulent Infectious Bursal Disease") virusinfektion.

I laboratorieforsøg blev det fundet, at vaccination med Nextmune kan reducere vægttab efter infektion med vvIBD-virus 10 dage efter infektion.

Indtræden af immunitet forventes fra 21 dage efter vaccination afhængigt af niveauet af maternelle antistoffer (MDA).

Immunisering påvirkes af den naturligt aftagende mængde MDA, og indtræder når MDA når et passende niveau.

Laboratorie- og feltstudier er blevet udført hos fugle med MDA titre på 2500-7900 ELISA enheder.

Hos vaccinerede kyllinger blev udskillelse af vaccinevirus ("vaccine virus take") observeret mellem 14-35 dage efter vaccination i kliniske studier.

Varighed af immunitet: op til 7 ugers alder.

Dosering og indgivelsesvej

Til injektion i æg (in ovo) og subkutan anvendelse.

Brug sterilt udstyr til rekonstituering og indgivelse af vaccinen. Dosisstørrelse og mængde af steril solvens afstemmes ved brug af tabellerne nedenfor.

Injektion i æg ( in ovo)administration:

Èn enkelt dosis på 0,05 ml injiceres i hvert 18 dage gamle, befrugtede æg med slagtekyllinger. Vaccinen indgives i amnionsækken.

 

Foreslåede fortyndinger til ”injektion i æg” (in ovo) administration:

Vaccineampul pakning

(antal ampuller gange nødvendige antal doser)

Solvent pakning

(ml)

Volumen af 1 dosis (ml)

4 × 2.000 doser

400 ml

0,05 ml

2 × 4.000 doser

400 ml

4 × 4.000 doser

800 ml

1 × 8.000 doser

400 ml

2 × 8.000 doser

800 ml

2 × 8.000 + 1 × 4.000 doser

1000 ml

3 × 8.000 doser

1200 ml

4 × 8.000 doser

1600 ml

 

Subkutan anvendelse:

Én enkelt dosis på 0,2 ml pr. slagtekylling eller kommende æglæggende høne anvendes til daggamle kyllinger. Vaccinen bør indgives med automatsprøjte. Vaccinen indgives under huden på halsen.

Foreslåede fortyndinger til subkutan anvendelse:

Vaccineampul pakning

(antal ampuller gange nødvendige antal doser)

Solvent pakning

(ml)

Volumen af 1 dosis

(ml)

1 × 2.000 doser

400 ml

0,2 ml

2 × 2.000 doser

800 ml

1 × 4.000 doser

800 ml

3 × 2.000 doser

1200 ml

1 × 8.000 doser

1600 ml

 

Klargøring af vaccine

1. Når antallet af doser i vaccineampullerne er afstemt med en tilsvarende mængde af solvens (Cevac Solvent Poultry), udtages det korrekte antal ampuller hurtigt fra beholderen med flydende kvælstof.

2. 2-5 ml solvens trækkes op i en steril 5-10 ml sprøjte. Brug minimum 18G kanyler.

3. Vaccineampullernes indhold optøs hurtigt ved placering i vand ved 27-39°C.

4. Så snart ampullerne er fuldstændigt optøede, tages de op af vandet og åbnes i strakt arm, for at forhindre risiko for skader, hvis ampullen skulle gå i stykker.

5. Når ampullen er blevet åbnet, trækkes indholdet langsomt op i sprøjten, der jf. pkt. 2 i forvejen er påfyldt 2-5 ml solvens.

6. Overfør suspensionen til solvensposen. Vaccinen sammenblandes forsigtigt.

7. Træk en del af vaccinen op i sprøjten for at skylle ampullen. Efter skylning føres væsken tilbage i solvensposen. Gentag en eller to gange.

8. Vaccinen, som er klargjort ifølge anvisningen, sammenblandes forsigtigt og er klar til brug.

Gentag trin 2-7 for det antal ampuller, der skal optøs.

Den rekonstituerede vaccine er en orange til rød, klar til uigennemsigtig opløsning. Uopløselige partikler kan forekomme.

Bivirkninger

Hos vaccinerede kyllinger kan mildt til moderat fald i antallet af lymfocytter observeres meget almindeligt og er mest udtalt ca. 7 dage efter udskillelse af vaccinevirus starter. Efter 7 dage aftager denne virkning og følges derpå af lymfocytgendannelse og regenerering af Bursa fabricius.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 054227
EAN 7046260542273
PAKNINGER
Nextmune
Ceva Animal Health
1 x 4000 dosis
054227
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.