Fentadon vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Til intra-operativ analgesi under kirurgiske indgreb såsom blødtvævs- og ortopædkirurgi.

Til behandling af post-operative smerter i forbindelse med større ortopædkirurgiske- og blødtvævskirurgiske indgreb.

 

Dosering og indgivelsesvej

Til intravenøs anvendelse. Dyrets vægt bør fastslås præcist før administration af lægemidlet. Virkningen indtræder inden for 5 minutter. Den smertestillende virkning varer i 20 (laveste anbefalede dosis) til 40 minutter (højeste anbefalede dosis).

Fentanyl kan administreres i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

Analgesi ved kontinuerlig intravenøs infusion (Continuous Rate Infusion (CRI))

  • 5 – 10 µg/kg (0,1 – 0,2 ml/kg) i.v. som bolusinjektion, efterfulgt af 12 – 24 µg/kg/time (0,24 – 0,48 ml/kg/time) i.v. ved intra-operativ analgesi som CRI.
  • 6 – 10 µg/kg/time (0,12 – 0,2 ml/kg/time) i.v. ved efterfølgende post-operativ analgesi som CRI på bedøvede dyr. Ved post-operativ CRI-administration af fentanyl skal dyrene overvåges nøje.


Kemisk-fysisk kompatibilitet er udelukkende påvist for 1:5 fortyndinger med følgende infusionsvæsker: natriumchlorid 0,9%, Ringers opløsning og glucose 5%.

Veterinærlægemidlet har en snæver sikkerhedsmargin og det er vigtigt at afmåle doseringen nøjagtigt for at undgå overdosering.

Bivirkninger

I lighed med andre narkotiske analgetika, er de mest almindeligt forekommende alvorlige bivirkninger ved behandling med fentanyl respirationsdepression og bradykardi. Bradykardi kan forekomme på grund af øget vagal stimulering af kredsløbet. Virkningerne af respirationsdepression kan være langvarige, og kan vise et bifasisk mønster. Et forbigående fald i blodtrykket kan forekomme efter intravenøs injektion af fentanylcitrat, selv i doser på 2,5 - 5 µg/kg. Hypotermi kan forekomme. Der er beskrevet en lavere nociceptiv tærskel hos hunde, når veterinærlægemidlets virkninger aftager.

Følgende bivirkninger er blevet observeret under studier med produktet og forekomme meget almindeligt:

Hurtigt åndedræt, gispen, urinering, defækation, vokalisering, udhængende tunge, hyperaktivitet, irritabilitet, kropsrystelser, opkastning, kløen og bedøvelse.


Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)
- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)
- Ikke almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)
- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)
- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

A-P4 - Kopieringspligtigt
Hund
Produktidentifikation - 082881
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 082881
EAN 7046260828810
PAKNINGER
Fentadon vet.
Dechra Veterinary Products
1 x 10 ml
082881
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.