Cevac MD Rispens

1 x 2000 dosis
Koncentrat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kyllinger

Indikationer

Til aktiv immunisering af daggamle, kommende æglæggere for at reducere dødelighed, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af meget virulente stammer af MDV.

Indtræden af immunitet: 9 dage efter vaccination.

Varighed af immunitet: En enkelt vaccination er tilstrækkelig til at give beskyttelse gennem risikoperioden for infektion med MDV.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse (fortrinsvist under huden på halsen)

Én enkelt injektion af 0,2 ml pr. kylling gives til daggamle kyllinger.

Vaccinen kan indgives med automatsprøjte. Oversigtsskema for anbefalede fortyndingsgrader for de forskellige præsentationer:

Cevac MD Rispens

Antal ampuller x doser (D)

Solvens-præsentation

(ml)

Volumen af én dosis

(ml)

1 x 1.000 D

200

0,20

1 x 2.000 D

400

2 x 2.000 D

800

1 x 4.000 D

800

4000 + 1000 D

1000

3 x 2000 D

1200

2 x 4000 D

1600


Oversigtsskema for anbefalede fortyndingsgrader for de forskellige præsentationer i tilfælde af associeret anvendelse

Antal ampuller x doser (D)

Solvens-præsentation

(ml)

Volumen af én dosis

(ml)

Cevac MD Rispens

Vectormune ND

1 x 1.000 D

1 x 1.000 D

200

0,20

1 x 2.000 D

1 x 2.000 D

400

2 x 2.000 D

2 x 2.000 D

800

1 x 4.000 D

1 x 4.000 D

800

4000 + 1000 D

4000 + 1000 D

1000

3 x 2000 D

3 x 2000 D

1200

2 x 4000 D

2 x 4000 D

1600

Sædvanlige aseptiske forholdsregler bør overholdes ved alle administrationsprocedurer.

Ved håndtering af flydende kvælstof kræves kendskab til alle sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler for at undgå personskade.


Rekonstituering af vaccinen

1. Anvend Cevac Solvent Poultry til rekonstituering. Når beregning af antal doser af vaccinen og tilsvarende solvensmængde er udført, tages det nøjagtige antal ampuller hurtigt op fra beholderen med flydende kvælstof.

2. Træk 2 ml solvens op i en 5 ml sprøjte. Anvend som minimum en 18 G kanyle.

I tilfælde af associeret anvendelse skal en separat sprøjte anvendes til hver vaccine.

3. Ampullernes indhold tøes hurtigt op ved forsigtig bevægelse i 27-39 °C varmt vand.

4. Så snart de er fuldstændigt optøede, åbnes ampullerne idet de holdes væk fra kroppen i strakt arm for at undgå enhver risiko for skade, hvis ampullerne går i stykker.

5. Når ampullen er åben, trækkes indholdet langsomt op i den 5 ml sterile sprøjte, der er klargjort i henhold til pkt. 2.

6. Overfør den optøede suspension til posen med solvens. Den rekonstituerede vaccine, der er forberedt som beskrevet, blandes ved at posen forsigtigt vendes rundt flere gange.

7. En portion af den fortyndede vaccine i solvensposen trækkes op i sprøjten, og anvendes til at skylle ampullen. Derefter overføres indholdet igen til solvensposen. Processen gentages 1-2 gange.

8. Den rekonstituerede vaccine, der er forberedt som beskrevet, blandes ved at posen forsigtigt vendes rundt flere gange, og er derefter klar til brug.


Gentag punkterne 2-7 for det antal ampuller, der skal optøs.

Den rekonstituerede vaccine skal anvendes med det samme og bland posens indhold langsomt og regelmæssigt for at sikre en ensartet cellesuspension og anvend indenfor en periode på 2 timer.

Det bør sikres, at vaccineopløsningen forsigtigt blandes regelmæssigt undervejs i vaccinationsprocessen for at sikre, at vaccineopløsningen forbliver homogen så den korrekte mængde vaccinevirus administreres under hele vaccinationsprocessen.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 191406
EAN 7046261914062
PAKNINGER
Cevac MD Rispens
Ceva Animal Health
1 x 2000 dosis
191406
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.