Cevac Mass L

20 x 5000 dosis
Lyofilisat til okulonasal suspension
NE

Dyrearter

Kyllinger (slagtekyllinger og kommende æglægningshøns)

Indikationer

Til aktiv immunisering af slagtekyllinger og kommende æglægningshøns mod infektiøs bronchitis (Massachusetts serotype) for at reducere kliniske symptomer fra luftvejene, negative virkninger på cilieaktiviteten og tilstedeværelsen af virus i trachea.

Beskyttelse blev påvist ved challenge med Massachusetts M-41 stammen.

Påvisning af immunitet: 3 uger efter vaccination.

Varighed af immunitet: 9 uger efter vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Massebehandling ved nebulisering.

Vaccinen bør anvendes til kyllinger ældre end 1 dag; én dosis/kylling.

Rekonstituer vaccinen med destilleret vand eller med koldt, rent vand uden desinfektionsmidler. Mængden af vand bør være tilstrækkelig til at give en ensartet fordeling af vaccinen, når den sprayes på kyllingerne. Det anbefales at opløse indholdet af et 1000 doser vaccine-hætteglas i 200 ml vand, og dette forhold kan overføres til opløsning af andre pakningsstørrelser.

Vaccinen skal anvendes som grov spray med en dråbestørrelse på 100-200 µm. Det er en fordel, at kyllingerne sidder tæt sammen i dæmpet belysning under behandlingen. Ventilationsanlægget bør være slukket under og efter behandling for at undgå turbulens.

Vaccination bør foretages i den køligste periode på dagen.

Bivirkninger

Der er ikke set betydningsfulde kliniske symptomer efter administration af produktet. Milde, tracheale rallelyde, som forsvinder fuldstændigt i løbet af få døgn, forekommer almindeligt hos dyr 4-6 døgn efter vaccination. I sjældne tilfælde kan ses forbigående konjunktivitis.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 139645
EAN 7046261396455
PAKNINGER
Cevac Mass L
Ceva Animal Health
20 x 5000 dosis
139645
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.