Cevac IBird

20 x 1000 dosis
Lyofilisat til suspension
NE
AL

Dyrearter

Kyllinger

Indikationer

Til aktiv immunisering af slagtekyllinger og opdræt til konsumægslægning med henblik på at reducere den skadelige effekt, som infektionen forårsager på ciliernes aktivitet samt reducere tilstedeværelsen af virus i trachea, som kan manifestere sig ved respiratoriske symptomer. Immunitet er bekræftet ved infektionstest med virustype 793/B, som er en repræsentativ type for gruppen 793/B.

Indtræden af immunitet: 3 uger efter én vaccination.

Varighed af immunitet: 6 uger efter første vaccination med undtagelse af kommende æglægningshøns, hvor varighed af immunitet er 9 uger efter første vaccination ved spray.

Dosering og indgivelsesvej

Til slagtekyllinger og opdrætskyllinger til fremtidige æglægningshøns ved nebulisering.

En vaccinedosis administreres ved nebulisering med grov spray, fra kyllingerne er 1 dag gamle. Ældre kyllinger kan også vaccineres med grov spray.

Nebuliseringsmetode: Vaccinen bør så vidt muligt opløses i destilleret vand eller alternativt i koldt, rent klorfrit vand.

Åbn det nødvendige antal vaccinehætteglas under vand. Mængden af vand, der skal bruges til rekonstititution af vaccinen, bør være tilstrækkelig til at sikre en jævn fordeling, når den sprayes hen over kyllingerne. Afhængigt af kyllingernes alder og det system, der anvendes, vil vandmængden variere, men der anbefales mindst 200 ml vand pr. 1000 doser. Vaccineopløsningen forstøves jævnt ud over det korrekte antal kyllinger i en afstand på 30-40 cm. Der anvendes grov spray, hvor dråberne har en størrelse på 100-200 µm. Nebulisering med grov spray foretrækkes, når kyllingerne sidder tæt sammen i dæmpet belysning. Sprayudstyret skal være fri for aflejringer, rust og rester af desinfektionsmidler.

For at sikre en effektiv fordeling af vaccinen, bør kyllingerne holdes tæt sammen, mens der sprayes.

Afhængigt af staldforholdene bør ventilationsanlægget være afbrudt under og efter vaccinationen for at undgå turbulens.

Opdrætskyllinger til fremtidige æglæggende høns via drikkevand

En vaccinedosis administreres via drikkevandet til kyllinger fra 10 dages alderen.

For at opnå en længerevarende immunitet kan kyllingerne revaccineres hver 3. uge.

Der foreligger ingen data, der dokumenterer beskyttelse i æglægningsperioden.

Vaccinen skal opløses i drikkevandet. Vandmængden udregnes som et gennemsnit af flokkens vandforbrug de seneste 4 dage før vaccinationen. Beregn vandmængden så vaccinen er konsumeret i løbet af 2 timer. Denne mængde bør være ca. 30 % af det daglige indtag.

Medicin, desinfektionsmidler og klor skal fjernes fra drikkevandet senest 48 timer før vaccination.

Dyrene bør ikke have adgang til vand før vaccination for at sikre, at de er tørstige.

Varighed af perioden, hvor vandet tilbageholdes, vil være afhængig af de klimatiske forhold. Perioden skal holdes så kort som muligt, dog minimum 30 minutter.

Åbn vaccinehætteglassene under vand. Anvend koldt og rent vand til opløsning af vaccinen.

Som tommelfingerregel gælder, at 1000 vaccinedoser opløses i 1 liter vand pr. levedøgn. Makimal vandmængde er 20 liter pr. 1000 doser. Hvis omgivelsernes temperatur er høj, kan mængden dog øges til 40 liter pr. 1000 doser.

Bivirkninger

Efter vaccination med lægemidlet er der ikke observeret betydningsfulde, kliniske symptomer. I nogle tilfælde er der observeret svage rallelyde fra trachea, der kan vare i mindst 10 dage.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 468026
EAN 7046264680261
PAKNINGER
Cevac IBird
Ceva Animal Health
20 x 1000 dosis
468026
Cevac IBird
Ceva Animal Health
20 x 5000 dosis
542264
Cevac IBird
Ceva Animal Health
20 x 10000 dosis
562424
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.