Amodip (5 - 10 kg)

1 x 30 stk
Tyggetablet
PO
PA

Dyrearter

Katte.

Indikationer

Til behandling af systemisk hypertension hos katte.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Amlodipin-tabletter skal indgives peroralt med en anbefalet startdosis på 0,125 – 0,25 mg/kg/dag.

Efter 14 dages behandling kan dosis fordobles eller øges op til 0,5 mg/kg én gang om dagen, hvis der ikke er opnået tilstrækkelig klinisk respons (f.eks. et systolisk blodtryk, der stadig ligger over 150 mmHg, eller en mindskning på mindre end 15 % i forhold til målingen før behandling).

Kattens vægt (kg)

Startdosis

(antal tabletter)

2,5 - 5,0

0,5

5,1 - 10,0

1

10,1 og derover

2

Tabletterne kan gives direkte til dyret eller gives sammen med en lille smule foder.

Bivirkninger

Milde og forbigående tilfælde af opkastning var en meget almindelig bivirkning under det kliniske forsøg (13 %). Almindelige bivirkninger var milde og forbigående tilfælde af mave-tarm-kanalproblemer (f.eks. anoreksi eller diarré), letargi og dehydrering.

Ved en dosis på 0,25 mg/kg blev der meget ofte observeret mild hyperplastisk tandkødsbetændelse med noget forstørrede submandibulære lymfeknuder i sunde, unge, voksne katte i kliniske studier mens dette observeres meget sjældent hos ældre katte, baseret på post-marketing data. Dette kræver normalt ikke, at man behøver at stoppe behandlingen.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

⁃ Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

⁃ Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

⁃ Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

⁃ Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

⁃ Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 198050
EAN 7046261980500
PAKNINGER
Amodip (5 - 10 kg)
Ceva Animal Health
1 x 30 stk
198050
Amodip (5 - 10 kg)
Ceva Animal Health
1 x 100 stk
599692
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.