ReproCyc ParvoFLEX

1 x 50 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Til aktiv immunisering af gylte og søer fra 5 måneders alderen for at beskytte afkom mod transplacental infektion forårsaget af porcin parvovirus.

Indtræden af immunitet: Fra begyndelsen af drægtighedsperioden

Varighed af immunitet: 6 måneder

Dosering og indgivelsesvej

Omrystes grundigt før brug.

Undgå kontaminering ved brug.

Basis vaccination:

Svin, som ikke tidligere er vaccineret mod porcin parvovirus:

To intramuskulære injektioner af én dosis med 3 ugers mellemrum.

Anden dosis skal gives mindst 3 uger før løbning.

Re-vaccination:

Én intramuskulær injektion af én dosis anbefales mindst hver 6. måned, som en del af besætningens vaccinationsprogram (se pkt. 4.2).

Blanding med ReproCyc PRRS EU:

Det fulde indhold af ét hætteglas ReproCyc ParvoFLEX skal benyttes til at rekonstituere lyofilisatet af ét hætteglas ReproCyc PRRS EU. ReproCyc ParvoFLEX erstatter herved opløsningsmidlet for ReproCyc PRRS EU.

Sørg for at lyofilisatet er fuldstændig rekonstitueret før brug.

Administrer en enkelt dosis (2 ml) af blandingen intramuskulært.

De følgende tilsvarende doser kan blandes:

ReproCyc ParvoFLEX

ReproCyc PRRS EU (lyofilisat)

10 doser (20 ml)

10 doser

50 doser (100 ml)

50 doser

100 doser (200 ml)

100 doser


Indlægssedlen for ReproCyc PRRS EU bør også læses før administration af det blandede produkt.

Bivirkninger

Forbigående rødme eller hævelse (op til 4 cm) forårsaget af injektionsproceduren er meget almindelig. Lokale reaktioner fortager sig inden for to til fem dage uden behandling. En øgning af legemstemperaturen efter vaccination er almindelig og fortager sig spontant inden for 24 til 48 timer.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 533561
EAN 7046265335610
PAKNINGER
ReproCyc ParvoFLEX
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 50 ml
533561
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.