ProteqFlu

10 x 1 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Hest.

Indikationer

Aktiv immunisering af heste, der er 4 måneder eller ældre, mod influenza for at nedsætte kliniske symptomer og virusudskillelse efter infektion. Immunitet indsætter 14 dage efter basisvaccination.

Varighed af immunitet opnået efter vaccinationsprogrammet: 5 måneder efter basisvaccination og 1 år efter tredje vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Til intramuskulær anvendelse.

Anvend sterilt og antiseptisk-frit og/eller desinfektionsfrit materiale ved administration af vaccinen.

Vaccinen omrystes let før brug.

1. program – vaccination mod hesteinfluenza:

Administrer en dosis (1 ml ProteqFlu) ved intramuskulær injektion, gerne i halsregionen, i henhold til følgende program:

- Basisvaccination: første injektion fra 5-6 måneders alderen, anden injektion 4-6 uger senere.

- Revaccination: 5 måneder efter basisvaccination og derefter årlig revaccination.


I tilfælde af forøget infektionsrisiko eller utilstrækkelig colostrumoptagelse, kan der gives yderligere en injektion ved 4 måneders alderen efterfulgt af det fulde vaccinationsprogram (basisvaccination 5-6 måneder gamle og 4-6 uger senere fulgt af revaccination).

2. program – vaccination mod influenza og tetanus:

Administrer en dosis (1 ml) ved intramuskulær injektion, gerne i halsregionen, i henhold til følgende program:

- Basisvaccination med ProteqFlu-Te: første injektion fra 5-6 måneders alderen, anden injektion 4-6 uger senere.

- Revaccination:

• 5 måneder efter basisvaccination med ProteqFlu-Te.

• Efterfulgt af:

o mod tetanus: injektion af 1 dosis ProteqFlu-Te med intervaller på højst 2 år

o mod hesteinfluenza: årlig injektion af 1 dosis ProteqFlu eller ProteqFlu-Te, idet vaccinationsintervallet på højst 2 år skal respekteres for tetanuskomponenten.


I tilfælde af forøget infektionsrisiko eller utilstrækkelig colostrumoptagelse, kan der gives yderligere en injektion ved 4 måneders alderen efterfulgt af det fulde vaccinationsprogram (basisvaccination 5-6 måneder gamle og 4-6 uger senere fulgt af revaccination).

Bivirkninger

Forbigående hævelse , der sædvanligvis forsvinder i løbet af 4 dage, kan forekomme på injektionsstedet. Hævelse på op til 15-20 cm i diameter (der kan vare i op til 2 -3 uger) observeres sjældent. Dette kan kræve symptomatisk behandling.

I sjældne tilfælde kan der forekomme smerte, lokal hyperthermi og muskelstivhed.

I meget sjældne tilfælde kan der ses abscesdannelse.

En let temperaturforøgelse (max. 1,5 oC) kan forekomme i 1 dag, undtagelsesvis i 2 dage.

Undtagelsesvis kan der iagttages apati og nedsat ædelyst dagen efter vaccination. Undtagelsesvis kan der ses hypersensitivitetsreaktion, der kan kræve korrekt symptomatisk behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 behandlede dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 043607
EAN 7046260436077
PAKNINGER
ProteqFlu
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
10 x 1 dosis
043607
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.