Rogiola vet.

1 x 30 stk
Tyggetablet
PO

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Til behandling af smerter og inflammation ved kronisk osteoarthritis.

Til behandling af smerter og inflammation ved bløddelskirurgi.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Bør ikke indgives sammen med foder, da kliniske studier viser bedre effekt af robenacoxib ved osteoarthritis, hvis det administreres uden foder eller mindst 30 minutter før eller efter et måltid.

Tabletterne er tilsat smag. Tabletterne bør ikke deles eller knuses.

Osteoarthritis: Den anbefalede dosis af robenacoxib er 1 mg/kg legemsvægt med et interval på 1-2 mg/kg. Gives 1 gang dagligt på samme tid hver dag i henhold til nedenstående tabel.

Antal tabletter ud fra styrke og legemsvægt ved osteoarthritis

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter ud fra styrke

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

2,5 til < 5

1 tablet

5 til < 10

1 tablet

10 til < 20

1 tablet

20 til < 40

1 tablet

40 til 80

2 tabletter

Klinisk respons ses normalt inden for en uge. Behandling bør stoppes efter 10 dage, hvis en klinisk bedring ikke er tydelig.

Ved langtidsbehandling kan dosis, når først et klinisk respons er set, nedsættes til den lavest effektive individuelle dosis, der afspejler, at graden af smerte og inflammation forbundet med kronisk osteoarthritis kan variere over tid. Regelmæssig monitorering bør udføres af dyrlægen.

Bløddelskirurgi: Den anbefalede dosis af robenacoxib er 2 mg/kg legemsvægt med et interval på 2-4 mg/kg. Gives som én enkelt oral behandling inden bløddelskirurgi.

Tabletten/tabletterne skal administreres uden foder mindst 30 minutter inden kirurgi.

Efter kirurgi kan én daglig administration fortsættes i op til yderligere to dage.

Antal tabletter ud fra styrke og legemsvægt ved bløddelskirurgi

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter ud fra styrke

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

2,5

1 tablet

> 2,5 til < 5

1 tablet

5 til < 10

1 tablet

10 til < 20

1 tablet

20 til < 40

2 tabletter

40 til < 60

3 tabletter

60 til 80

4 tabletter

Bivirkninger

Hunde:

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Gastrointestinale bivirkninger.1

Opkastning, blød fæces.1

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Nedsat appetit.1

Diarré.1

Forhøjede leverenzymer. 2

Ikke almindelig

(1 til 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr):

Blod i fæces1, opkastning3.

Tab af appetit, apati.3

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Letargi.

1 De fleste tilfælde var milde og bedring indtrådte uden behandling.

2 Der blev ikke set stigning i aktiviteten af leverenzymer hos hunde behandlet i op til 2 uger. Dog var stigning i aktiviteten af leverenzymer almindelig ved behandling over længere tid. I de fleste tilfælde var der ingen kliniske tegn, og aktiviteten af leverenzymer blev enten stabiliseret eller faldt ved fortsat behandling.

3 Kliniske tegn forbundet med stigning i aktiviteten af leverenzymer.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 108700
EAN 7046261087001
PAKNINGER
Rogiola vet.
Virbac Danmark
1 x 30 stk
108700

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Rogiola vet.

5 mg Tyggetablet
1 x 30 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.