Metrobactin vet.

1 x 10 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hund

Kat

Indikationer

• Behandling af infektioner i mave-tarm-kanalen forårsaget af Giardia spp. og Clostridium spp. (dvs. C. perfringens eller C. difficile).

• Behandling af infektioner i det urogenitale system, mundhulen, halsen og huden forårsaget af obligate anaerobe bakterier (f.eks. Clostridium spp.), der er følsomme over for metronidazol.


Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Den anbefalede dosis er 50 mg metronidazol pr. kg legemsvægt pr. dag i 5-7 dage.

Den daglige dosis kan deles i to lige store dele for administration to gange daglig (dvs. 25 mg/kg legemsvægt to gange daglig).

For at sikre administration af den korrekte dosering, skal legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre en akkurat dosering.

Placer tabletten på en flad overflade med delekærven opad og den konvekse (afrundede) side mod overfladen.

Halvdele: Tryk ned med tommelfingrene på begge sider af tabletten.

Fire dele: Tryk ned med tommelfingeren midt på tabletten.

Bivirkninger

De følgende bivirkninger kan opstå efter administration af metronidazol: Opkastning, hepatotoksicitet og neutropeni. I meget sjældne tilfælde kan der opstå neurologiske tegn.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D

Videoer

Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Produktidentifikation - 561492
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 561492
EAN 7046265614920
PAKNINGER
Metrobactin vet.
Dechra Veterinary Products
1 x 10 stk
561492

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Metrobactin vet.

500 mg Tablet
1 x 10 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.