Kesium (37,5 - 50 kg)

1 x 12 stk
Tyggetablet
PO

Dyrearter

- Hund

- Kat (kun styrkerne 40 mg/10 mg og 50 mg/12,5 mg).

Indikationer

Til behandling af følgende infektioner forårsaget af β-lactamase producerende stammer af bakterier, som er følsomme over for amoxicillin i kombination med clavulansyre, og hvor klinisk erfaring og/eller undersøgelser af følsomhed indikerer produktet som det foretrukne lægemiddel:

- Infektioner i hud (herunder overfladiske og dybe pyodermia) associeret med Staphylococcus spp.

- Infektioner i urinveje associeret med Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli og Proteus mirabilis.

- Infektioner i luftveje associeret med Staphylococcus spp, Streptococcus spp og Pasteurella spp.

- Infektioner i mave- tarmkanal associeret med Escherichia coli.

- Infektioner i mundhulen (slimhinden) associeret med Pasteurella spp, Streptococcus spp og Escherichia coli.

Dosering og indgivelsesvej

Oral brug.

Den anbefalede dosis af produktet er 10 mg amoxicillin/2,5 mg clavulansyre per kg kropsvægt to gange dagligt oralt til hunde og katte, dvs.:

 

40/10 mg

1 tablet pr. 4 kg kropsvægt hver 12. time efter følgende tabel

Kropsvægt (kg)

Antal tabletter hver 12. time

> 1 - 2 ≤

½

> 2 - 4 ≤

1

> 4 - 6 ≤

> 6 - 8 ≤

2

 

50/12,5 mg

1 tablet pr. 5 kg kropsvægt hver 12. time efter følgende tabel:

Kropsvægt (kg)

Antal tabletter hver 12. time

> 1,3 – 2,5 ≤

½

> 2,6 – 5,0 ≤

1

> 5,1 – 7,5 ≤

> 7,6 – 10,0 ≤

2

 

200/50 mg

1 tablet pr. 20 kg kropsvægt hver 12. time efter følgende tabel

Kropsvægt (kg)

Antal tabletter hver 12. time

> 2,6 – 5,0 ≤

¼

> 5,1 – 10,0 ≤

½

> 10,1 – 15,0 ≤

¾

> 15,1 – 20,0 ≤

1

> 20,1 – 25,0 ≤

1 ¼

> 25,1 – 30,0 ≤

1 ½

> 30,1 – 35,0 ≤

1 ¾

> 35,1 – 40,0 ≤

2

 

400/100 mg

1 tablet pr. 40 kg kropsvægt hver 12. time efter følgende tabel:

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter hver 12. time

> 15,0 – 20,0

½

> 20,0 – 25,0

Anvend Kesium 200/50 mg

> 25,0 – 40,0

1

> 40,0 – 60,0

> 60,0 – 80,0

2

 

500/125 mg

1 tablet pr. 50 kg legemsvægt hver 12. time efter følgende tabel

Kropsvægt (kg)

Antal tabletter hver 12. time

> 9,0 – 12,5 ≤

¼

> 12,6 – 20,0 ≤

Anvend en 200/50 mg tablet

> 20,1 – 25,0 ≤

½

> 25,1 – 37,5 ≤

¾

> 37,6 – 50,0 ≤

1

> 50,1 – 62,5 ≤

1 ¼

> 62,6 – 75,0 ≤

1 ½

 

Ved refraktære tilfælde kan dosis fordobles til 20 mg amoxicillin/5 mg clavulansyre per kg kropsvægt to gange daglig efter dyrlægens skøn.

Tyggetabletterne er tilsat aroma og accepteres af de fleste hunde og katte. Tyggetabletterne kan administreres direkte i dyrets mund eller tilsat små mængder af mad.

 

Behandlingsvarighed

I de fleste tilfælde varer behandlingen 5-7 dage.

I kroniske tilfælde anbefales længere behandlingsvarighed. Under disse omstændigheder skal den samlede længde af behandling bestemmes af dyrlægen, men bør være lang nok til at sikre fuldstændig behandling af den bakterielle sygdom.

For at sikre korrekt dosering bør kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå overdosering.

Anvisning til deling af tabletten: Læg tabletten på en plan overflade med dens kærvside ned mod overfladen (konveks side op). Tryk let med spidsen af pegefingeren vertikalt midt på tabletten for at dele den i to halvdele. For at opnå kvarte tabletdele, trykkes let ned på midten af én halvdel med pegefingeren for at bryde den i to dele.

Bivirkninger

Lette gastrointestinale symptomer (diarré, opkast) er rapporteret i meget sjældne tilfælde (mindre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede, inklusive isolerede rapporter) efter indtagelse af lægemidlet. Behandlingen kan afbrydes afhængig af sværhedsgraden af bivirkningerne og dyrlægens vurdering af fordele og ulemper.

Allergiske reaktioner (hudreaktion, anafylaksi) er rapporteret i meget sjældne tilfælde (mindre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede, inklusive isolerede rapporter). I sådanne tilfælde bør behandlingen ophøre og symptomerne behandles.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 178617
EAN 7046261786171
PAKNINGER
Kesium (37,5 - 50 kg)
Ceva Animal Health
1 x 12 stk
178617
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.