Isemid (11,5 - 23 kg)

1 x 30 stk
Tyggetablet
PO

Aktivt stof

 • Torasemid : 2 mg
 • Dyrearter

  Hund.

  Indikationer

  Til behandling af kliniske tegn forbundet med kongestiv hjerteinsufficiens hos hund, inklusiv pulmonært ødem.

  Dosering og indgivelsesvej

  Oral administration.


  Den anbefalede start/vedligeholdelsesdosis er 0,13 til 0,25 mg torasemid/kg legemsvægt/dag én gang dagligt.

  I tilfælde af moderat eller svært pulmonært ødem kan denne dosis øges, om nødvendigt op til en max dosis på 0,4 mg/kg legemsvægt/dag én gang dagligt.

  Doser på 0,26 mg/kg og højere bør kun administreres i en periode på max 5 dage. Efter denne periode, bør dosen reduceres til vedligeholdelsesdosen og hunden bør tilses af dyrlægen indenfor et par dage.

  Den følgende tabel viser dosisjustering indenfor det anbefalede dosisinterval på 0,13 til 0,4 mg/kg/dag:

  Hundens legemsvægt (kg)

  Antal og styrke af Isemid tabletter som skal administreres

  Start/Vedligeholdelsesdosis

  (0,13 til 0,25 mg/kg/dag)

  Midlertidig høj dosis (0,26 til 0,40 mg/kg/dag)

   

  1 mg

  2,5 til 4

  ½

  1

  > 4 til 6

  1

  1 + ½

  > 6 til 8

  Fra 1 til 1 + ½

  Fra 2 til 2 + ½

  > 8 til 11,5

  Fra 1 + ½ til 2

  Fra 2 + ½ til 3

   

  2 mg

  > 11,5 til 15

  Fra 1 til 1 + ½

  2

  > 15 til 23

  Fra 1 + ½ til 2

  Fra 2 + ½ til 3

   

  4 mg

  > 23 til 30

  Fra 1 til 1 + ½

  2

  > 30 til 40

  Fra 1 + ½ til 2

  Fra 2 + ½ til 3

  > 40 til 60

  Fra 2 til 2 + ½

  Fra 3 til 4


  Dosen skal tilpasses i forhold til patientens velbefindende med fokus på nyrefunktion og elektrolytniveau. Hvis langvarig behandling med dette lægemiddel er nødvendig, skal behandlingen fortsættes med den lavest effektive dosis, når tegn på kronisk hjertesvigt er under kontrol og patienten er stabil.

  Tabletten kan gives sammen med mad eller direkte i munden, hvis den ikke indtages spontant af hunden.

  Bivirkninger

  I et klinisk feltstudie var nedsat nyrefunktion, øgning af nyretal i blodet, hæmokoncentration og ændringer i elektrolytniveauer (klorid, natrium, kalium, fosfor, magnesium, calcium) meget almindelige.

  De følgende kliniske tegn var almindelige: episodiske gastrointestinale tegn såsom opkast og diarré, dehydrering, polyuri, polydipsi, inkontinens, anorexi, vægttab og sløvhed.

  Andre effekter forenelige med den farmakologiske aktivitet af torasemid blev observeret i prækliniske studier hos raske hunde ved den anbefalede dosis, dvs. tørre slimhinder i mundhulen, reversible stigninger i serumkoncentrationen af glukose og aldosteron, nedsat urin-specifik vægtfylde og stigning i pH af dyrets urin.

  Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

  - Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

  - Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

  - Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

  - Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

  - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

  Udlevering

  B - Receptpligtigt, flere udleveringer
  Hund
  PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
  VNR 064021
  EAN 704626640212
  PAKNINGER
  Isemid (11,5 - 23 kg)
  Ceva Animal Health
  1 x 30 stk
  064021
  VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
  vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.