Broadline (2,5 - 7,5 kg)

3 x 0,9 ml
Spot-on, opløsning
SN

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Til kat som har eller risikerer at få blandingsinfestationer med cestoder, nematoder og ektoparasitter. Veterinærlægemidlet er udelukkende indiceret når der behandles samtidigt for alle tre grupper.

Ektoparasitter

- Behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis). Lopper dræbes inden for 24 timer. En behandling forebygger nye angreb i mindst en måned.

- Forebyggelse af loppesmitte til omgivelserne ved at hæmme udviklingen af umodne loppestadier (æg, larver og pupper) i mere end en måned.

- Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk dermatit (FAD).

- Behandling og forebyggelse af flåtangreb (Ixodes ricinus). Flåter dræbes inden for 48 timer. En behandling forebygger nye angreb i op til 3 uger.

- Behandling af skab hos kat (Notoedres cati).

Cestoder

- Behandling af infestationer med bændelorm (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei (voksne) og Joyeuxiella fuhrmanni (voksne)).

Nematoder

- Behandling af infestationer med gastrointestinale nematoder (L3, L4 larver og voksne stadier af Toxocara cati, voksne stadier af Toxascaris leonina, L4 larver og voksne stadier af Ancylostoma tubaeforme og Ancylostoma ceylanicum samt voksne stadier af Ancylostoma brazilienze).

- Behandling af infestationer med kattens lungeorm (L3 larver, L4 larver og voksne stadier af Aelurostrongylus abstrusus, L4 larver og voksne stadier af Troglostrongylus brevior).

- Behandling af infestationer med blæreorm (Capillaria plica).

- Forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis larver) i en måned.

Dosering og indgivelsesvej

Til udvortes brug på huden (spot-on).

image

Brugen af veterinærlægemidlet bør udelukkende baseres på bekræftet blandingsinfestation, eller betydelig risiko for blandingsinfestation, med ektoparasitter og nematoder (inkl. forebyggelse af hjerteorm), hvor der også er indikation for samtidig behandling mod cestoder. Hvor der ikke er risiko for blandingsinfestation, bør man som udgangspunkt overveje at anvende et smalspektret antiparasitært middel til behandlingen.

For at sikre at der kun behandles i tilfælde af /risiko for blandingsinfestation, bør udskrivning tilpasses den enkelte kats behov og være baseret på en klinisk vurdering, dyrets livsstil og på den lokale epidemiologiske status (inkl. risiko for zoonose hvor det er relevant).

Behandling bør ikke ekstrapoleres fra et dyr til et andet uden dyrlægens vurdering.

Dosering:

Den anbefalede minimumsdosis er 10 mg/kg kropsvægt for fipronil, 12 mg/kg for (S)-methopren, 0,5 mg/kg for eprinomectin og 10 mg/kg for praziquantel.

Vælg den applikatorstørrelse som passer til kattens vægt.

Kattens vægt

Indhold pr.

dosisenhed

(ml)

Fipronil (mg)

(S)-methopren (mg)

Eprinomectin (mg)

Praziquantel (mg)

< 2,5 kg

0,3

25

30

1,2

25

2,5-7,5 kg

0,9

75

90

3,6

75

> 7,5 kg

Passende kombination af applikatorer


Administrationsmåde
:

Klip blisteret op med en saks langs den stiplede linje og træk filmen af. Tag applikatoren ud af pakningen og hold den lodret. Træk stemplet lidt ud, vrid og træk hætten af. Del pelsen langs nakkens midterlinje mellem basis af hovedet og skulderbladene, således at huden bliver synlig. Placer applikatorens spids på huden og anbring hele indholdet direkte på huden på ét og samme sted.

Forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis larver) bør påbegyndes indenfor 1 måned efter, at katten første gang kan forventes at blive udsat for myg.

Ved behandling mod Aelurostrongylus abstrusus anbefales eventuelt en opfølgende administration en måned efter den første behandling.

Bivirkninger

I kliniske studier var det almindeligt at se midlertidig sammenfiltring af pelsen samt milde og forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (kløe, hårtab) efter behandling.

Det var almindeligt at se midlertidig, voldsom savlen i kliniske studier, hvis katten slikkede på applikationsstedet efter behandling.

Symptomer fra fordøjelseskanalen og/eller neurologiske symptomer kan ses efter utilsigtet oral indtagelse af veterinærlægemidlet (se punkt 4.5). I meget sjældne tilfælde er der set kortvarig blindhed eller nedsat syn baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

Symptomatisk behandling kan være nødvendig hvis disse symptomer ikke forsvinder spontant inden for 24 timer. Korrekt applikation vil minimere forekomsten af sådanne tilfælde (se punkt 4.9).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 407933
EAN 7046264079331
PAKNINGER
Broadline (2,5 - 7,5 kg)
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
3 x 0,9 ml
407933
Broadline (2,5 - 7,5 kg)
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
15 x 0,9 ml
040722
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.