UpCard

1 x 30 stk
Tablet
PO

Aktivt stof

 • Torasemid : 3 mg
 • Dyrearter

  Hunde.

  Indikationer

  Til behandling af kliniske tegn, herunder ødem og effusion, relateret til kongestivt hjertesvigt.

  Dosering og indgivelsesvej

  Oral anvendelse.

  UpCard tabletter kan administreres sammen med eller uden mad.

  Den anbefalede dosis torasemid er 0,1 til 0,6 mg pr. kg legemsvægt én gang dagligt. De fleste hunde stabiliseres ved en dosis torasemid under eller lig med 0,3 mg pr. kg legemsvægt, én gang dagligt. Doseringen skal titreres for at opretholde patientkomfort under hensyntagen til nyrefunktionen og elektrolytstatus. Hvis det er nødvendigt at ændre diureseniveauet kan dosis øges eller nedsættes inden for det anbefalede dosisinterval med trin på 0,1 mg/kg legemsvægt. Når tegnene på kongestivt hjertesvigt er blevet kontrolleret og patienten er stabil, bør der fortsættes med den laveste effektive dosis, hvis det er nødvendigt med langvarig diuretisk behandling med præparatet.

  Hyppige gentagne undersøgelser af hunden vil gøre det nemmere at etablere en passende diuretisk dosis.

  Det daglige administrationsskema kan times for at kontrollere miktionsperioden i henhold til behovet.

  Bivirkninger

  Forhøjede nyreparametre i blodet og nyreinsufficiens observeres meget almindeligt i løbet af behandlingen.

  Som et resultat af torasemids diuretiske virkning observeres der hæmokoncentration og, meget almindeligt, polyuri og/eller polydipsi.

  Ved langvarig behandling kan der opstå elektrolytmangel (herunder hypokaliæmi, hypochloræmi, hypomagnesæmi) og dehydrering.

  Der kan observeres mave-tarm-problemer, som omfatter emese, nedsat eller ingen afføring og i sjældne tilfælde blød afføring. Forekomsten af blød afføring er forbigående, let og det er ikke nødvendigt at afbryde behandlingen.

  Der kan observeres erytem i det indre øre.

  Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

  - Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

  - Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

  - Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

  - Sjældne (fleree end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

  - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

  Udlevering

  B - Receptpligtigt, flere udleveringer

  Referencer

  Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
  Hund
  Produktidentifikation - 458931
  PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
  VNR 458931
  EAN 7046264589311
  PAKNINGER
  UpCard
  Equidan Vetline
  1 x 30 stk
  458931
  VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
  vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.