Cytopoint (30 - 40 kg)

1 x 2 stk
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Behandling af pruritus forbundet med allergisk dermatitis hos hunde.

Behandling af kliniske manifestering af atopisk dermatitis hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Undgå at ryste opløsningen voldsomt eller få den til at skumme. Indgiv alt indholdet (1 ml) i hætteglasset.

Dosis i henhold til nedenstående doseringsoversigt. Til hunde på mere end 40 kg kræves mere end indholdet af et enkelt hætteglas for at kunne indgive en enkelt dosis. I så tilfælde udtrækkes et passende indhold fra de nødvendige hætteglas med samme sprøjte. Vend sprøjten rundt 3-4 gange før indgivelse, så opløsningen bliver blandet.

Doserings- og behandlingsoversigt

Den anbefalede minimums dosis er 1 mg/kg kropsvægt, en gang om måneden. Behovet for gentagen behandling eller langtidsbehandling hos hunde med allergisk dermatitis bør baseres på den enkelte patients behov, herunder en vurdering foretaget af den ansvarlige dyrlæge vedrørende evnen til at undgå/eliminere det allergifremkaldende stimulus (se pkt. 4.5). Dosis i henhold til nedenstående doseringsoversigt:

 

CYTOPOINT mængde (mg) og antal hætteglas til indgivelse

Hundens kropsvægt (kg)

10 mg

20 mg

30 mg

40 mg

3,0-10,0

1

     

10,1-20,0

 

1

   

20,1-30,0

   

1

 

30,1-40,0

     

1

40,1-50,0

1

   

1

50,1-60,0

   

2

 

60,1-70,0

   

1

1

70,1-80,0

     

2

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi, ansigtsødem, urticaria) er rapporteret at forekomme i sjældne tilfælde fra spontane rapporter. I sådanne tilfælde skal passende behandling straks gives.

Opkastning og/eller diarré er rapporteret at forekomme i sjældne tilfælde fra spontane rapporter og kan forekomme i forbindelse med overfølsomhedsreaktioner. Behandling bør indgives efter behov.

Neurologiske tegn (anfald, kramper eller ataxi) er sjældent observeret i spontane rapporter efter brug af veterinærlægemidlet.

Forstyrrelser på påføringsstedet (smerter på injektionsstedet, hævelse på injektionsstedet) er meget sjældent blevet rapporteret i spontane rapporter.

Kliniske tegn på immunmedierede sygdomme som f.eks. hæmolytisk anæmi eller trombocytopeni er meget sjældent blevet rapporteret i spontane rapporter.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 445892
EAN 7046264458921
PAKNINGER
Cytopoint (30 - 40 kg)
Zoetis
1 x 2 stk
445892
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.