NexGard Spectra (7,5 - 15 kg)

1 x 3 stk
Tyggetablet
PO

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Behandling af loppe- og flåtinfestation hos hund hvor samtidig forebyggelse af tropisk hjerteorm

(Dirofilaria immitis larver), angiostrongylose (reduktion af umodne voksne (L5) og voksne stadier af Angiostrongylus vasorum), øjenorm (voksne stadier af Thelazia callipaeda) og/eller behandling af infestationer med gastrointestinale nematoder er indiceret.

Behandling af loppeinfestation (Ctenocephalides felis og C.canis) hos hund i 5 uger.

Behandling af flåtinfestation (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus) hos hund i 4 uger.

Lopper og flåter skal bide sig fast på værtsdyret og starte indtag af føde for at blive eksponeret for det aktive stof.

Behandling af infestationer med følgende voksne gastrointestinale nematoder: spolorm (Toxocara canis og Toxascaris leonina), hageorm (Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense og Ancylostoma ceylanicum) samt piskeorm (Trichuris vulpis).

Behandling af demodecose (forårsaget af Demodex canis).

Behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis)

Forebyggelse af tropisk hjerteorm (Dirofilaria immitis larver) med månedlig behandling.

Forebyggelse af kronisk infektion med fransk hjerteorm (angiostrongylose) (ved reduktion af umodne voksne (L5) og voksne stadier af Angiostrongylus vasorum) med månedlig behandling.

Forebyggelse af etablering af øjenorm (infektion med voksne stadier af Thelazia callipaeda øjenorm) med månedlig behandling.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral administration.

Dosis:

Det veterinærmedicinske lægemiddel skal administreres i en dosis på 2,50–5,36 mg/kg afoxolaner og 0,50–1,07 mg/kg milbemycinoxim i henhold til følgende tabel:

Hundens kropsvægt

(kg)

Tyggetablet, styrke og antal 

NEXGARD

SPECTRA

9 mg/2 mg

NEXGARD

SPECTRA

19 mg/4 mg

NEXGARD

SPECTRA

38 mg/8 mg

NEXGARD SPECTRA

75 mg/15 mg

NEXGARD

SPECTRA

150 mg/30 mg

2–3,5

1

       

>3,5–7,5

 

1

     

>7,5–15

   

1

   

>15–30

     

1

 

>30–60

       

1

Til hunde, som vejer over 60 kg, skal der anvendes en passende kombination af tyggetabletter.

Administrationsmåde:

Tabletterne kan tygges og er velsmagende for de fleste hunde. Hvis hunden ikke accepterer tabletterne, som de er, kan de gives sammen med foder.

Behandlingsinterval:

Behandlingsintervallet skal baseres på dyrlægens diagnose og på den lokale epidemiologiske status.

Behandling af loppe- og flåtinfestationer samt gastrointestinale nematoder:

NEXGARD SPECTRA kan anvendes som del af den sæsonmæssige behandling mod lopper og flåter (og derved erstatte behandling med et middel som kun virker mod lopper og flåter) til hunde, som er diagnosticeret med samtidig infestation med gastrointestinale nematoder. Efter behandling af infestationen med nematoder bør yderligere loppe- og flåtbehandling fortsættes med et middel som kun virker mod lopper og flåter.

Behandling af demodecose (forårsaget af Demodex canis):

Administrer præparatet én gang pr. måned, indtil der er opnået to negative hudskrab med en måneds mellemrum. I alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at forlænge de månedlige behandlinger. Da demodecose er en multi-faktuel sygdom, anbefales det at behandle underliggende sygdom på passende måde, hvor det er muligt.

Behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis)

Administrer præparatet en gang pr. måned i to på hinanden følgende måneder. Det kan være nødvendigt at give yderligere månedlige behandlinger baseret på klinisk vurdering og hudskrab.

Forebyggelse af tropisk hjerteorm:

NEXGARD SPECTRA dræber Dirofilaria immitis larver i op til en måned efter overførsel fra myg. Derfor skal præparatet anvendes med regelmæssige månedlige intervaller i den periode, hvor vektorerne er til stede, med opstart inden for en måned efter første forventede myggeeksponering. Behandlingen bør fortsætte i en måned efter sidste myggeeksponering. For at etablere en behandlingsrutine anbefales det at behandle samme dag eller dato i hver måned. Når det erstatter et andet præparat til forebyggelse af hjerteorm, bør første behandling med NEXGARD SPECTRA starte på den dato, hvor det tidligere præparat skulle have været givet.

Hunde fra områder med endemisk hjerteorm, eller som har rejst til endemiske områder, kan blive smittet med voksne hjerteorm. Der er ikke påvist nogen terapeutisk virkning mod voksne Dirofilaria immitis. Det anbefales derfor, at alle hunde som er 8 måneder gamle eller ældre, som lever i områder med endemisk hjerteorm, testes for eksisterende infestation med hjerteorm, før de behandles med præparatet til forebyggelse af hjerteorm.

Forebyggelse af kronisk infektion med fransk hjerteorm (angiostrongylose):

I endemiske områder vil månedlig behandling med produktet reducere infektionsniveauet af umodne voksne (L5) og voksne stadier af Angiostrongylus vasorum i hjerte og lunger.

Forebyggelse af øjenorm:

Månedlig behandling med produktet forebygger etablering af infektion med voksne stadier af øjenormen Thelazia callipaeda.

Bivirkninger

Kliniske studier

Opkastninger, diarré, letargi, anorexi og pruritus var ualmindelige. Disse tilfælde var generelt selvbegrænsende og kortvarige.

Sikkerhedserfaringer efter markedsføring

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om rødmen og neurologiske symptomer (kramper, ataksi og muskelrysten).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 073495
EAN 7046260734951
PAKNINGER
NexGard Spectra (7,5 - 15 kg)
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 3 stk
073495
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.