Tulaven

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner hos svin (SRD) forårsaget af tulathromycinfølsomme Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica. Tilstedeværelse af sygdommen i gruppen skal være konstateret, inden produktet anvendes. Lægemidlet må kun anvendes til svin, som forventes at udvikle sygdommen inden for 2–3 dage.

Dosering og indgivelsesvej

En enkelt injektion med 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/10 kg legemsvægt) i nakkemusklen.

Til behandling af svin over 40 kg legemsvægt deles dosen således at ikke mere end 4 ml bliver injiceret på samme sted.

For alle luftvejsinfektioner anbefales det at behandle dyrene i den tidlige fase af sygdomsforløbet og at vurdere virkningen indenfor 48 timer efter injektionen. Hvis de kliniske tegn på luftvejsinfektion fortsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, så bør der behandles med et andet antibiotikum og fortsættes hermed indtil de kliniske tegn er forsvundet.

For at sikre korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering.

Det anbefales at benytte en gennemstikskanyle eller automatsprøjte ved gentagne udtag fra beholder for at undgå overdreven gennemhulning af proppen. Det er sikkert at punktere proppen op til 20 gange.

Bivirkninger

Patomorfologiske reaktioner på injektionsstedet (herunder reversible ændringer af kongestion, ødemer, fibrose og blødninger) findes i omkring 30 dage efter injektion.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 476417
EAN 7046264764176
PAKNINGER
Tulaven
Ceva Animal Health
1 x 100 ml
476417

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris

Tulaven

25 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris

Tulaven

25 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris

Tulaven

25 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris

Tulaven

25 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.