Senvelgo

1 x 30 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Kat

Indikationer

Til reduktion af hyperglykæmi hos katte med ikke-insulinkrævende diabetes mellitus.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.
Den anbefalede dosis er 1 mg/kg legemsvægt administreret én gang dagligt.
Doseringsregimet er det samme for katte, der tidligere er behandlet med insulin/andet antidiabetisk
lægemiddel. Ved overgang fra insulin undlades insulin aftendosis dagen før indledning af
velagliflozinbehandling.
Opløsningen skal trækkes op ved hjælp af doseringssprøjten, der medfølger i pakningen. Sprøjten
passer på flasken og er forsynet med en skala for legemsvægt i kg. Veterinærlægemidlet kan
administreres enten direkte i munden eller sammen med en lille mængde foder.
Veterinærlægemidlet bør indgives på omtrent samme tidspunkt hver dag.
Hvis en dosis glemmes, bør den gives så hurtigt som muligt samme dag.
Efter administration lukkes flasken tæt ved hjælp af låget.
Sprøjten kan renses med en ren, tør klud.
Sprøjten har en skala for legemsvægt i kg med trin på 0,5 kg.

Bivirkninger

Kat:

Meget almindelig
(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):
Diarré eller tynd afføring1
Polydipsi eller polyuri2
Vægttab3
Dehydrering4
Opkastning5
Almindelig
(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):
Diabetisk ketoacidose (DKA)6
Diabetisk ketonuri6
Urinvejsinfektion
Hypersalivation7
Hypercalcæmi8

 

1Diarré eller tynd afføring kan være forbigående. Støttende behandling kan afhjælpe
gastrointestinale tegn. Ved vedvarende behandlingsrelateret diarré, bør behandlingen seponeres
og anden behandling overvejes. Se også pkt. 3.3 og 3.5.


2Polydipsi eller polyuri kan forekomme som en del af den underliggende sygdom eller kan blive
forstærket af velagliflozins osmotiske virkning.


3Vægttab kan forekomme som en del af den underliggende sygdom. Et indledende vægttab kan
forekomme på grund af velagliflozins glukosuriske virkning. Ved vedvarende vægttab bør der
screenes for DKA. Se også pkt. 3.3 og 3.5.


4Svær dehydrering bør føre til screening for DKA. Der bør gives passende støttende
væskebehandling efter behov. Se også pkt. 3.3 og 3.5.


5Opkastning er sædvanligvis sporadisk og forsvinder uden specifik behandling. Akut eller
hyppigere opkastning kan også være tegn på klinisk DKA eller andre alvorlige sygdomstilstande
og skal udredes i overensstemmelse hermed. Se også pkt. 3.3 og 3.5.


6I tilfælde af DKA eller diabetisk ketonuri: Seponer behandling og indled insulinbehandling. Se
også pkt. 3.3 og 3.5.


7Hypersalivation forekommer normalt kun ved den første administration umiddelbart efter
dosering og kræver ikke specifik behandling.


8Hypercalcæmi er sædvanligvis mild og forbigående med calciumniveauer tæt på
referenceintervallet og kræver ikke særlig behandling.


Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel.
Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 156324
EAN 7046261563246
PAKNINGER
Senvelgo
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 30 ml
156324
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.