Felithyrol vet.

1 x 30 ml
Oral opløsning
PO

Aktivt stof

 • Thiamazol : 5 mg
 • Dyrearter

  Kat.

  Indikationer

  Til stabilisering af hyperthyroidisme hos katte før kirurgisk thyreoidektomi. Til langtidsbehandling af katte med hyperthyroidisme.

  Dosering og indgivelsesvej

  Til oral anvendelse.

  For en stabilisering af felin hyperthyroidisme forud for kirurgisk thyreoidektomi og til langtidsbehandling af felin hyperthyroidisme er den anbefalede startdosis 5 mg (= 1 ml af produktet) pr. dag.

  Hvis det er muligt, anbefales den samlede daglige dosis at deles i to og gives morgen og aften.

  Dosis skal indgives direkte i munden ved brug af sprøjten.

  Hvis dosering én gang dagligt er at foretrække af hensyn til compliance, er dette acceptabelt. En dosis på 2,5 mg (= 0,5 ml af produktet) givet to gange dagligt er mere effektiv på kort sigt.

  Før en behandling påbegyndes bør en blodprøve udtages og vurderes med hensyn til hæmatologi, biokemi og total T4 i serum. Dette gentages efter 3 uger, 6 uger, 10 uger, 20 uger og derefter hver 3. måned.

  Ved de anbefalede monitoreringsintervaller bør dosis titreres til effekt i henhold til den totale T4 og til klinisk respons på behandlingen. Dosisjusteringer bør gøres i intervaller på 2,5 mg, og målet er at opnå den lavest mulige dosis.

  Hvis der er brug for mere end 10 mg thiamazol om dagen, skal dyrene overvåges omhyggeligt.

  Den daglig dosis må ikke overstige 20 mg/dag.

  Dyr med hyperthyroidisme bør behandles resten af deres liv.

  Bivirkninger

  Bivirkninger er blevet rapporteret efter langvarig kontrol af hyperthyroidisme. I mange tilfælde kan tegnene være milde og forbigående og det er ikke nødvendigt at stoppe behandlingen. De alvorlige bivirkninger går for det meste over, når medicineringen stoppes.

  Bivirkninger er sjældne. De mest almindelige kliniske bivirkninger, der er rapporteret, er opkastning, manglende appetit/anoreksi, vægttab, sløvhed, kraftig kløe og ekskoriationer i hoved og nakke, blødende diatese og ikterus forbundet med hepatopati og hæmatologiske abnormiteter (eosinofili, lymfocytose, neutropeni, neutropeni, lymfopeni, let leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni eller hæmolytisk anæmi). Normalt vil disse bivirkninger forsvinde inden for 7-45 dage efter ophør med thiamazol-behandlingen.

  Mulige immunologiske bivirkninger omfatter anæmi, med sjældne bivirkninger, herunder trombocytopeni og serum antinukleære antistoffer og meget sjældent lymfadenopati. Behandlingen bør straks indstilles, og en alternativ behandling bør overvejes efter en passende rekonvalescensperiode.

  Efter langtidsbehandling med thiamazol hos gnavere er der påvist en øget risiko for neoplasi i skjoldbruskkirtlen, men dette er ikke påvist i katte.

  Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

  - Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

  - Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

  - Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

  - Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

  - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

  Udlevering

  B - Receptpligtigt, flere udleveringer
  Kat
  Produktidentifikation - 089999
  Log ind for at se flere billeder
  PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
  VNR 089999
  EAN 7046260899995
  PAKNINGER
  Felithyrol vet.
  ScanVet
  1 x 30 ml
  089999

  Lignende pakninger

  Viser 1 af 1 resultat
  Kun for registrerede dyrlæger Log ind
  Kat

  Felithyrol vet.

  5 mg Oral opløsning
  1 x 30 ml
  VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
  vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.