Enteroporc Coli AC

1 x 25 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Grise (drægtige søer og gylte).

Indikationer

Til passiv immunisering af afkommet ved aktiv immunisering af drægtige søer og gylte med henblik på reduktion af:

- Kliniske tegn (svær diarré) og dødelighed forårsaget af stammer af Escherichia coli, der udtrykker de fimbrie adhæsiner F4ab, F4ac, F5 og F6.

- Kliniske tegn (diarré) i løbet af de første levedage forbundet med Clostridium perfringens type A, der udtrykker alfa- og beta2-toksin.

- Kliniske tegn og dødelighed forbundet med hæmorhagisk og nekrotiserende enteritis forårsaget af Clostridium perfringens type C, der udtrykker beta1-toksin.

Indtræden af immunitet (efter indtagelse af colostrum):

E. coli F4ab, F4ac, F5, F6: indenfor 12 timer efter fødslen

C. perfringens type A og C: 1. levedag

 

Varighed af immunitet (efter indtagelse af colostrum):

E. coli F4ab, F4ac, F5, F6: første levedage.

C. perfringens type A: 14 levedage.

C. perfringens type C: 21 levedage

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.

Injicér én dosis (2 ml) vaccine i nakkemusklerne i området bag øret på hver gris.

Vaccinationsskema:

Primær vaccination:

Første vaccination: én dosis 5 uger før den forventede faringsdato
Anden vaccination: én dosis 2 uger før den forventede faringsdato.

Revaccination (før hver efterfølgende faring): én dosis 2 uger før den forventede faringsdato.

Forberedelse af vaccinen:

1. Rekonstituer vaccinen med en steril sprøjte af passende størrelse, og udtag ca. 5 ml af suspensionen, der overføres til hætteglasset med lyofilisat.

2. Omryst forsigtigt, indtil lyofilisatet er fuldstændigt blandet med suspensionen.

3. Udtag dernæst hele indholdet af hætteglasset med lyofilisat med den samme sprøjte, og overfør det tilbage til hætteglasset med suspension.

4. Omryst godt, indtil det er grundigt blandet.

5. Udtag ca. 5 ml af den rekonstituerede vaccinesuspension, og overfør det til hætteglasset med lyofilisat. Omryst hætteglasset. Udtag dernæst indholdet, og overfør det tilbage i hætteglasset med vaccinesuspension.

Vaccinen er klar til brug.

Den rekonstituerede vaccine er en gulbrun til rødbrun suspension.

Bivirkninger

En forbigående stigning i kropstemperatur (middel 0,5 °C, hos enkelte grise op til 2 °C) forekom med hyppigheden meget almindelig på vaccinationsdagen, men vendte tilbage til normal indenfor 24 timer. En forbigående hævelse og rødme på injektionsstedet (gennemsnitligt 2,8 cm, hos enkelte grise op til 8 cm) blev observeret med hyppigheden meget almindelig, men forsvandt uden behandling indenfor 7 dage.

En let nedtrykt adfærd blev observeret almindeligt på vaccinationsdagen.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 127215
EAN 7046261272155
PAKNINGER
Enteroporc Coli AC
Ceva Animal Health
1 x 25 dosis
127215
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.