HorStem

1 x 1 dosis
Injektionsvæske, suspension
IA

Dyrearter

Heste.

Indikationer

Reduktion af halthed ved let til moderat degenerativ ledsygdom (osteoartritis) hos heste.

Dosering og indgivelsesvej

Indgivelsesvej:

Intraartikulær anvendelse.

Dosering:

En enkelt intraartikulær injektion på 1 ml (15x106 ekvine mesenkymale navlestrengsstamceller) i det berørte led.

Anvendelsesmåde:

Dette veterinærlægemiddel skal indgives intraartikulært af en dyrlæge, der træffer særlige forholdsregler til at sikre sterilitet af injektionen. Produktet skal håndteres og injiceres med sterile teknikker og i rene omgivelser.


Slynges forsigtigt rundt inden brug for at sikre, at indholdet er godt blandet.

Der skal anvendes en 20G-kanyle.

Intraartikulær placering bør bekræftes ved fremkomst af synovialvæske i kanylens hoved.

Bivirkninger

Meget almindelig:

Der er indberettet akut synovitis med akut indsættende svær halthed, ledeffusion og smerte ved palpation 24 timer efter indgivelse af veterinærlægemidlet. Der blev observeret væsentlig bedring i de næste 48 timer og fuldstændig remission i de følgende to uger. Ved svær inflammation kan symptomatisk behandling med non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) være nødvendig.

Almindelige:

Moderat ledeffusion uden ledsagende halthed er iagttaget 24 timer efter indgivelse af HorStem.

Fuldstændig remission er iagttaget i løbet af de følgende to uger uden nogen symptomatisk behandling. En stigning i let halthed er iagttaget 24 timer efter indgivelse af HorStem. Fuldstændig remission er iagttaget i løbet af tre dage uden nogen symptomatisk behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 117154
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 117154
EAN 7046261171540
PAKNINGER
HorStem
Salfarm Danmark A/S
1 x 1 dosis
117154
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.