Capstar vet. (1 - 11 kg)

1 x 6 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Kat og hund.

Indikationer

Behandling af loppeangreb (C. felis).

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Den mindste anbefalede dosis er 1 mg/kg, med følgende anbefalinger:

En tablet gives til katte og små hunde mellem 1 og 11 kg gives når loppeangrebet opdages. Behandlingshyppigheden afhænger af graden af angrebet. Ved et alvorligt loppeangreb kan det være nødvendigt at behandle dyrene hver eller hver anden dag, indtil angrebet er under kontrol. Behandlingen kan gentages, hvis der atter ses lopper. Der bør ikke gives mere end 1 behandling pr. dag.

Tabletterne gives peroralt, med eller uden foder. For at forbedre smagen kan tabletten skjules i en lille mængde foder umiddelbart før administrationen.

Veterinærlægemidlet har ingen langtidsvirkning. For at forhindre reinfestering anbefales samtidig brug af et middel der kontrollerer de immature stadier i loppens livscyklus. Dyrlægen bør udforme et passende behandlingsprogram.

Bivirkninger

Katte og hunde:

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Overdreven tygning, slikken og/eller soignering af pelsen1, hyperaktivitet, vokalisering1

Neurologiske tegn (f.eks. muskelrystelser, ataxi, kramper)1

Gispen1

Øget kløen2

1 Forbigående

2 I den første time efter administration; formodentlig forårsaget af loppernes respons på veterinærlægemidlet.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

H-V - Håndkøb, veterinær, ikke apoteksforbeholdt
Kat
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 011553
EAN 7046260115538
PAKNINGER
Capstar vet. (1 - 11 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 6 stk
011553
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.