Neuton Vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Kvæg, svin, heste, hunde og katte

Indikationer

Behandling af systemiske infektioner forårsaget af eller forbundet med organismer, der er følsomme over for trimethoprim: Sulfadiazin-kombination.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær, intravenøs eller subkutan administration

Kvæg, svin og heste: 12,5 mg sulfadiazin + 2,5 mg trimethoprim/kg kropsvægt., svarende til 1 ml veterinærlægemiddel/16 kg kropsvægt

- Kvæg og svin: administrer med intramuskulær eller langsom intravenøs injektion. Maksimalt anbefalet volumen til administrering på et enkelt intramuskulært sted: 15 ml veterinærlægemiddel

- Heste: Administration må kun ske ved langsom intravenøs injektion.

Hunde og katte: 25 mg sulfadiazin + 5 mg trimethoprim/kg kropsvægt, svarende til 1 ml veterinærlægemiddel/8 kg kropsvægt Administration må kun ske ved subkutan injektion.

Behandlingen kan gentages indtil to dage efter, at symptomerne er blevet afhjulpet i op til højst fem dage.

For at sikre en korrekt dosering skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Hætten kan punkteres sikkert op til 30 gange. Brugeren skal vælge den mest passende hætteglasstørrelse i forhold til den dyreart, der skal behandles.

Bivirkninger

Kvæg, svin, heste, hunde og katte:

Sjælden (>1/10.000 og <1/1000):

Anafylaktisk chok1

Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter):

Hævelse på administrationsstedet og/eller ømhed2

Krystalluri, hæmaturi, urinvejsobstruktion/blokering

Bloddyskrasi NOS

1 Især efter den intravenøse administrationsvej (se pkt. 3.5). Ved det første tegn på intolerance skal indsprøjtningen afbrydes, og chokbehandling påbegyndes.

2 Disse læsioner er af forbigående karakter, der løses inden for en uge efter behandlingen.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.


Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Kat
Hund
Gris
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 160326
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 160326
EAN 7046261603263
PAKNINGER
Neuton Vet.
Salfarm Danmark A/S
1 x 100 ml
160326
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.