Synvet

1 x 2,5 ml
Injektionsvæske, opløsning
IA

Dyrearter

Hest

Indikationer

Til intraartikulær tillægsbehandling af ledsygdom forbundet ikke-infektiøs synovitis hos heste.

Dosering og indgivelsesvej

Til en enkelt intraartikulær injektion: 2,5 ml intraartikulært i mellemstore og store led. Mere end et led kan behandles på samme tid.

En steril forbinding og en ren bandage skal lægges efter injektionen, som passer til det specielle led, der behandles.

Hvis det er nødvendigt, kan det overvejes at behandle leddet igen 2-3 uger efter den første behandling.

Injektionssprøjter med enkeltdoser, der er gjort klar til injektion, skal straks anvendes og eventuelt overskydende rester i injektionssprøjten skal bortskaffes.

Bivirkninger

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er forbigående, let hævelse og/eller varmeudvikling, der opstår i ca. 2,7 % af de behandlede led. Disse selvbegrænsende lokale tegn går typisk spontant over i løbet af 48 timer. Da de tidlige tegn på septisk artritis imidlertid kan være de samme, anbefales det, at der udføres en grundig klinisk undersøgelse og overvågning, hvis disse kliniske tegn opstår. Det bør overvejes at udføre passende videre undersøgelser.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr i 100 behandlede dyr)

Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr i 1.000 behandlede dyr)
Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 385440
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 385440
EAN 7046263854403
PAKNINGER
Synvet
ScanVet
1 x 2,5 ml
385440
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.