Strenzen

1 x 500 g
Pulver til brug i drikkevand
PO

Dyrearter

Svin

Indikationer

Behandling af kliniske

- infektioner i luftvejene forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus suis.

- gastrointestinale infektioner forårsaget af Clostridium perfringens, E. coli. og Salmonella Typhimurium.

hvor de kausative patogener er beta-laktamase producerende stammer af bakterier følsomme over for amoxicillin i kombination med clavulan syre, og hvor klinisk erfaring og/eller følsomhedstest indikerer kombinationen som det foretrukne lægemiddel.


Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand.

Giv 10 mg amoxicillin (som trihydrat) og 2,5 mg clavulansyre (som kaliumsalt) pr. kg kropsvægt to gange daglig, dvs. 2 g lægemiddel pr. 100 kg kropsvægt to gange daglig.

Behandlingen varer 5 dage.

Følgende formel kan bruges til udregning af den mængde, der skal administreres hver 12. time:

Antal svin x gennemsnitlig kropsvægt (kg) x dosering (0,02 g lægemiddel/kg kropsvægt) to gange daglig.

I løbet af de to daglige behandlingsperioder bør medicineret drikkevand være det eneste tilgængelige drikkevand. Efter alt det medicinerede vand er blevet drukket, kan tilførslen af ikke-medicineret vand genoptages.

For at sikre korrekt dosering og undgå underdosering bør dyrenes kropsvægt bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Indtaget af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand såvel som af vejr/temperatur. For at opnå den rette dosering bør koncentrationen af lægemidlet justeres derefter.

For medicinering i krybben to gange daglig: Halvdelen af den beregnede daglige dosis af lægemidlet strøs ud på overfladen af lunkent vand (ca. 20 oC) og omrøres, indtil det er jævnt fordelt. Tilsæt den krævede mængde vand for at opnå en koncentration på 0,6-3,0 g lægemiddel per liter drikkevand og omrør i 20 minutter for at opnå fuld opløselighed.

Tilberedning af medicineret vand skal gentages efter 12 timer.

Anvend ikke en doseringspumpe til administration af lægemidlet.

Tilsæt ikke samtidig syrelægemidler.

Tilbered en frisk opløsning inden brug.

Efter opløsning skal det medicinerede drikkevand bruges inden for 24 timer.

Produktet må ikke bruges i vandsystemer af metal.

Bivirkninger

Det er kendt, at bivirkninger inklusive milde gastrointestinale symptomer (diarré og opkastning) og allergiske reaktioner (hudreaktioner, anafylaksi) kan forekomme efter administration af penicilliner.

Anal og perianal erythem, anal irritation og diarrë forekommer sjældent.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 464866
EAN 7046264648667
PAKNINGER
Strenzen
Elanco Denmark ApS
1 x 500 g
464866
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.