Stellamune One vet.

10 x 50 ml
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Til aktiv immunisering af pattegrise fra 3 dages alderen for at reducere lungeforandringer forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae hos slagtesvin.

Immunitetsstart: 18 dages efter vaccination.

Immunitetsvarighed: 26 uger efter vaccination.

Aktiv immunisering af smågrise fra 3 ugers alderen for at reducere hoste og vægttab forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae hos slagtesvin.

Immunitetsstart: 3 uger efter vaccination.

Immunitetsvarighed: 23 uger efter vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Beholderen omrystes inden anvendelse. 2 ml af vaccinen administreres aseptisk dybt intramuskulært på halsen. Kanylens længde og diameter skal tilpasses dyrets alder.

Vaccinationsprogram

Der gives en enkelt dosis á 2 ml.

Der bør vaccineres inden risikoperioden for infektion indtræder. Infektion forekommer sædvanligvis inden for den første levemåned.

Bivirkninger

Lokale vævsreaktioner på injektionsstedet i form af forbigående hævelse (max. diameter 2,5 cm) er meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr) og kan vare op til 3 dage.

Forbigående rektal temperaturstigning (op til 1,9ºC over baseline) kan optræde i op til 4 dage efter vaccination.

Som en del af de immunologiske reaktioner kan der optræde infiltration af inflammatoriske celler og/eller fibrose i muskelvævet omkring injektionsstedet. Denne reaktion kan vare ved i mindst 14 dage efter vaccinationen.

Som ved alle vacciner kan overfølsomhedsreaktioner, inklusiv shock og død, forekomme i sjældne tilfælde. Der gives en passende behandling med fx glucokortikoid intravenøst eller adrenalin intramuskulært.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 097061
EAN 7046260970618
PAKNINGER
Stellamune One vet.
Elanco Denmark ApS
10 x 50 ml
097061
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.