Sedaxylan vet.

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Hunde, katte, heste og kvæg.

Indikationer

Sedation af hunde, katte, heste og kvæg.

Dosering og indgivelsesvej

Dette produkt er beregnet til enkelt intravenøs, intramuskulær eller subcutan injektion, afhængig af hvilken dyreart det bruges på. Den individuelle reaktion på xylazin er noget forskellig (som med andre sedativer) og afhænger delvist af dosis, patientens alder, patientens temperament, miljøet (stress) og den almene tilstand (sygdomme, fedtprocent etc.). Dosis afhænger også af den ønskede grad af sedation. Generelt vil indtræden af sedation og restitution tage længere tid efter intramuskulær eller subcutan injektion ved de anbefalede doser end efter intravenøs injektion. De første virkninger ses normalt indenfor 2 minutter efter intravenøs injektion og indenfor 5 til 10 minutter efter intramuskulær eller subcutan injektion. Den maksimale virkning ses 10 minutter senere. Generelt vil en forøgelse af dosis føre til et dybere sedationsniveau, indtil et maksimumsniveau opnås. Hvis dosis øges yderligere ud over dette niveau, vil varigheden af sedationen forlænges. Restitution hos kalve kan blive forlænget efter indgivelse af 1,5 x den anbefalede dosis. Hvis den ønskede sedationsdybde ikke opnås, vil en gentagelse af doseringen sandsynligvis ikke være mere effektiv. I så fald tilrådes det at afvente fuldstændig restitution og gentage proceduren med en højere dosis efter 24 timer.

 

Fastslå dyrets præcise kropsvægt før behandling med xylazin. Anvend en sprøjte med passende inddelinger.

 

Hunde:

1,0 - 2,0 mg pr. kg kropsvægt intramuskulært eller subcutant

0,5 - 1,0 ml injektionsvæske, opløsning/10 kg kropsvægt intramuskulært eller subcutant.

0,7 - 1,0 mg pr. kg kropsvægt intravenøst

0,35 - 0,5 ml injektionsvæske, opløsning/10 kg kropsvægt intravenøst

Katte:

0,5 - 1,0 mg pr. kg kropsvægt intramuskulært eller subcutant.

0,125 - 0,25 ml injektionsvæske, opløsning/5 kg kropsvægt intramuskulært eller subcutant

Heste:

0,5 - 1,0 mg pr. kg kropsvægt intravenøst.

2,5 - 5,0 ml injektionsvæske, opløsning/100 kg kropsvægt intravenøst

Kvæg:

0,05 - 0,20 mg pr. kg kropsvægt intramuskulært eller

0,25 – 1,0 ml injektionsvæske, opløsning/100 kg kropsvægt intramuskulært

0,03 - 0,10 mg pr. kg kropsvægt intravenøst.

0,15 .- 0,5 ml injektionsvæske, opløsning/100 kg kropsvægt intravenøst

 

Den intravenøse injektion skal gives langsomt, især til heste.

Bivirkninger

Sideeffekter, der er typiske for en α2‑adrenerg agonist, såsom bradycardi, reversibel arytmi og hypotension, kan forekomme. Termoreguleringen kan påvirkes, og som følge deraf kan kropstemperaturen aftage eller stige afhængigt af omgivelsernes temperatur. Respirationsdepression og/eller apnoea kan forekomme, specielt hos katte.

 

Hunde og katte

 • Hunde og katte gylper hyppigt under den xylazin‑inducerede sedations indtræden, særligt når dyrene netop er blevet fodret.
 • Dyrene kan udvise omfattende spytsekretion efter en injektion med xylazin. Andre bivirkninger for hunde og katte indbefatter: muskelsitren, bradycardi med partiel hjerteblok, hypotension, reduceret respirationsfrekvens, bevægelse som reaktion på stærke lydstimuli, samt forøget vandladning hos katte.
 • Hos katte forårsager xylazin uteruskontraktioner, og det kan inducere for tidlig fødsel.
 • Hos hunde er bivirkninger generelt mere udtalte efter subkutan indgivelse sammenlignet med intramuskulær, og lægemidlets virkning (effektiviteten) kan være mindre forudsigelig.

 

Heste

 • Heste sveder ofte, når sedationens virkninger fortager sig.
 • Alvorlig bradycardi og reduceret respirationsfrekvens er beskrevet, især hos heste.
 • Hyppigere vandladning er beskrevet.
 • Muskelrysten og bevægelse som reaktion på skarpe lydstimuli eller fysiske stimuli kan forekomme. Selv om voldsomme reaktioner hos heste efter indgivelse af xylazin er sjældne, er de kendt fra litteraturen.
 • Ataksi og reversibel penisprolaps kan forekomme.
 • I meget sjældne tilfælde kan xylazin forårsage mild kolik, da tarmmotiliteten midlertidigt er nedsat. Som en forholdsregel bør heste ikke fodres efter sedation før virkningen har fortaget sig.

 

Kvæg

 • Hos kvæg kan xylazin inducere præmatur kælvning, og det reducerer også ægcellens implantation.
 • Kvæg, som har fået høje doser xylazin, lider undertiden af løs afføring i 24 timer derefter.
 • Andre uønskede reaktioner indbefatter omfattende spytsekretion, vom atoni, atoni af tungen, gylpning, oppustning, hypotermi, bradycardi og forøget vandladning og reversibel penisprolaps.
 • Hos kvæg er bivirkninger generelt mere udtalte efter intramuskulær indgivelse sammenlignet med intravenøs.

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 015285
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 015285
EAN 7046260152854
PAKNINGER
Sedaxylan vet.
Dechra Veterinary Products
1 x 50 ml
015285

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Sedaxylan vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Sedaxylan vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Sedaxylan vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Sedaxylan vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Sedaxylan vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.