Rilexine vet.

Intramammær suspension
MA

Dyrearter

Kvæg (lakterende køer).

Indikationer

Mastitis forårsaget af cefalexinfølsomme E. coli og Streptococcus spp.

Dosering og indgivelsesvej

1 sprøjte pr. inficeret kirtel administreres intramammært med 12 timers mellemrum i alt 4 gange.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er der set anafylaktiske reaktioner hos dyr efter administration af præparatet.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Kvæg
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.