Proposure

5 x 20 ml
Injektionsvæske, emulsion
IV

Dyrearter

Hund

Kat

Indikationer

Universelt anæstetikum til korte procedurer varende op til 5 minutter.

Induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi ved titrering af dosis til effekt.

Induktion af generel anæstesi, hvor vedligeholdelsen af anæstesien sker ved hjælp af inhalationsanæstesi.


Dosering og indgivelsesvej

Lægemidlet er et sterilt præparat til intravenøs administration.

Omryst forsigtigt inden anvendelse.

Dosis kan variere signifikant imellem individer og bliver påvirket af en række faktorer (se pkt. 4.5 og pkt. 4.8).

Især brugen af præanæstetiske lægemidler (præmedicinering) kan reducere mængden af propofol betydeligt afhængigt af, hvilken type og dosis af præanæstetisk lægemiddel der er anvendt.

Den dosis, som skal administreres, skal bestemmes på basis af gennemsnitsdosen ved forberedelse af anæstesien. Det enkelte dyrs faktiske dosis kan være betydeligt lavere eller højere end den gennemsnitlige dosis.

 

Induktion af anæstesi

Induktionsdosen for veterinærlægemidlet, som er præsenteret i tabellen nedenunder er baseret på data fra kontrolleret laboratorie- og feltstudier og er den gennemsnitlige mængde af lægemiddel, som er påkrævet for hunde og katte for at blive succesfuldt inducereret til anæstesi.

Den faktiske dosis som gives skal baseres og titreres på det enkelte dyrs kliniske respons.

 

Vejledende dosis

mg/kg legemsvægt

Dosisvolumen

ml/kg legemsvægt

Hunde

   

Ikke præmedicinerede

Præmedicinerede*

- α-2-agonist

- acepromazin

6,5

 

3,0

4,5

0,65

 

0,3

0,45

Katte

   

Ikke præmedicinerede

Præmedicinerede*

- α-2-agonist

- acepromazin

8,0

 

2,0

6,0

0,8

 

0,2

0,6

*Induktionsdoser signifikant lavere end den gennemsnitlige dosis kan være effektive efter præmedicinering med α-2-adrenoceptorbaseret protokol i nogle dyr.

Dosis bør forberedes baseret på dosisvolumen angivet ovenfor, beregnet ud fra legemsvægt. Dosen gives langsomt til effekt, og administreringen bør fortsætte, indtil dyrlægen vurderer, at anæstesidybden er tilstrækkelig til endotrakeal intubering. Vejledende bør produktet indgives over en periode på 10-40 sekunder.

Vedligeholdelse af propofolanæstesi

Når anæstesien vedligeholdes ved titrering af lægemidlet, vil dosis og varighed af effekten variere fra dyr til dyr. Titreringsdosen, der kræves for at vedligeholde anæstesien, er ofte lavere i præmedicinerede dyr i forhold til ikke-præmedicinerede dyr.

En titreringsdosis på cirka 0,15 ml/kg (1,5 mg/kg legemsvægt) til hunde og ca. 0,2 ml/kg (2,0 mg/kg legemsvægt) til katte kan gives, når anæstesien bliver for overfladisk. Denne dosis kan gentages efter behov med 20-30 sekunder imellem hver dosis for at vurdere effekten. Hver titreringsdosis bør indgives langsomt til effekt.

Vedvarende og langvarig eksponering (mere end 30 min.) kan medføre langsommere opvågning, især hos katte.

Vedligeholdelse af anæstesien med inhalation

Når der anvendes inhalationslægemidler til at vedligeholde generel anæstesi, kan det være nødvendigt at bruge en højere indledende koncentration af inhalationsanæstetikummet, end der normalt behøves efter barbiturater.

Se også pkt. 4.5.

Bivirkninger

Induktion forløber generelt ubesværet, dog er få tegn på ekscitation (padler med benene, myoklonus, nystagmus, opistotonus) almindelig. Under induktion af anæstesi er det meget almindelig at observere let hypotension og forbigående apnø.

Hos katte er der i sjældne tilfælde observeret karakteristika som nysen, lejlighedsvis opkastning og slikken af poter/ansigt observeret under opvågningen.

Under opvågningen er der i sjældne tilfælde rapporteret opkastning og ekscitation.

På grund af øget følsomhed, kan gentagen anæstesi med propofol hos katte sjældent forårsage oxidativ skade og dannelse af Heinz-legemer samt uspecifikke symptomer som anoreksi, diarré og mildt ødem i ansigtet. Rekonvalescens kan også blive forlænget. Hvis gentagen anæstesi begrænses til intervaller på over 48 timer, vil risikoen reduceres.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som;

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1000 behandlede dyr).

Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr).

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
Produktidentifikation - 403363
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 403363
EAN 7046264033630
PAKNINGER
Proposure
ScanVet
5 x 20 ml
403363

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Proposure

10 mg/ml Injektionsvæske, emulsion
5 x 20 ml
Kat
Hund

Proposure

10 mg/ml Injektionsvæske, emulsion
5 x 20 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.