Porcilis PCV ID

1 x 50 ml
Injektionsvæske, emulsion
ID

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Til aktiv immunisering af svin for at reducere viræmi, virusmængden i lunger og lymfevæv samt virusudskillelse forårsaget af PCV2-infektion. Til reduktion af fald i tilvækst og dødelighed i forbindelse med PCV2-infektion.

Immunitetens indtræden: 2 uger efter vaccination.

Immunitetens varighed: 23 uger efter vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Til intradermal anvendelse.

Vaccinen skal have opnået stuetemperatur (15℃ – 25℃) og omrystes grundigt før brug.

Undgå anbrud gentagne gange.

Intradermal administration af 0,2 ml pr. dyr helst på siden af halsen, langs musklerne i ryggen eller i bagbenet (alle svin) eller i perianalområdet (svin til reproduktion) ved brug af et egnet nålefrit apparat til intradermal flerdosisinjektion beregnet til at levere en ”jet-strøm” volumen af vaccine (0,2 ml+ 10%) igennem det epidermale lag i huden. Sikkerhed og virkning af Porcilis PCV ID er blevet påvist ved anvendelse af det nålefri apparat IDAL®.

Vaccinationsprogram:

Vaccinér én gang fra en alder på 3 uger og opefter, og revaccination er anbefalet i 23 ugers intervaller.

Blandet anvendelse med Porcilis Lawsonia ID Vet.

Porcilis PCV ID kan bruges til at rekonstituere Porcilis Lawsonia ID Vet. lyofilisat kort før vaccination hos svin fra 3-ugers alderen, som beskrevet nedenfor:

Porcilis Lawsonia ID Vet. lyofilisat

Porcilis PCV ID

50 doser

10 ml

100 doser

20 ml


For korrekt rekonstitution og anvendelse, følg proceduren nedenfor:

1. Lad Porcilis PCV ID opnå stuetemperatur og ryst grundigt før brug.

2. Tilfør cirka 5-10 ml Porcilis PCV ID til Porcilis Lawsonia ID Vet. lyofilisatet og bland kortvarigt. 3. Træk det rekonstituerede koncentrat op fra hætteglasset, og injicer det tilbage til hætteglasset med Porcilis PCV ID. Ryst kortvarigt for at blande.

4. Brug vaccineblandingen indenfor 6 timer fra rekonstitution. Al vaccine, der er tilbage på dette tidspunkt, bør kasseres.

Dosering:

En enkelt dosis (0,2 ml) Porcilis Lawsonia ID Vet. blandet med Porcilis PCV ID gives intradermalt i halsen.

Visuelt udseende efter rekonstitution: Homogen, hvid til næsten hvid emulsion efter omrystning.

Undgå kontaminering ved gentagne anbrud.

Bivirkninger

Forbigående lokale reaktioner, oftest bestående af hårde, ikke smertefulde hævelser på op til 2 cm i diameter, var meget almindeligt observeret i laboratoriestudier og feltforsøg. Lokale reaktioner, der udviser et bifasisk mønster, idet de består af en stigning og et fald efterfulgt af endnu en stigning og et fald i størrelse, er almindelige. Hos enkelte svin kan størrelsen blive op til 6,5 cm og rødme kan observeres. De lokale reaktioner forsvinder helt inden for ca. 7 uger efter vaccination.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 152830
EAN 7046261528306
PAKNINGER
Porcilis PCV ID
MSD Animal Health
1 x 50 ml
152830
Porcilis PCV ID
MSD Animal Health
1 x 100 ml
471349
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.