Porcilis Ery+Parvo+Lepto

1 x 25 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin, der skal anvendes til reproduktion.

Indikationer

Til aktiv immunisering af svin:

- For at reducere kliniske symptomer (hudlæsioner og feber) på rødsyge hos svin forårsaget af Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 1 og serotype 2.

- For at reducere transplacentral infektion, virusbelastning og fosterdød forårsaget af porcint parvovirus.

- For at reducere kliniske symptomer (stigning i kropstemperatur og nedsat ædelyst eller aktivitet), infektion og bakterieudskillelse forårsaget af L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola.

- For at reducere kliniske symptomer (stigning i kropstemperatur og nedsat ædelyst eller aktivitet), graden af infektion og fosterdød forårsaget af L. interrogans serogruppe Pomona serovar Pomona.

- For at reducere infektion forårsaget af L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni og Icterohaemorrhagiae, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava, L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Grippotyphosa og Bananal/Liangguang, L. weilii serogruppe Tarassovi serovar Vughia og L. borgpetersenii serogruppe Tarassovi serovar Tarassovi.

 

Immunitetens indtræden

E. rhusiopathiae: 3 uger.

Porcint parvovirus: 10 uger.

Leptospira serogrupper: 2 uger.

Immunitetens varighed

E. rhusiopathiae: 6 måneder.

Porcint parvovirus: 12 måneder.

Leptospira serogruppe Australis: 6 måneder.

Leptospira serogrupper Canicola, Icterohaemorrhagiae,

Grippotyphosa, Pomona og Tarassovi: 12 måneder.

Dosering og indgivelsesvej

Vaccinen skal have opnået stuetemperatur, før den anvendes.

Omrystes grundigt før brug.

Undgå kontaminering ved ikke at stikke flere gange.

Til intramuskulær injektion.

Indgiv en enkel dosis af 2 ml i halsmuskulaturen.

Basisvaccinationsprogram

Svin, som endnu ikke er vaccineret, skal have en basisvaccination 6 til 8 uger før den forventede inseminationsdag og en booster-vaccination 4 uger senere.

Revaccination

En enkelt revaccination med Porcilis Ery+Parvo+Lepto bør gives én gang årligt. Seks måneder efter hver Porcilis Ery+Parvo+Lepto-vaccination bør der gives en enkelt revaccination med et præparat, som indeholder Erysipelotrix rhusiopathiae, for at vedligeholde immunitet mod Erysipelotrix rhusiopathiae. I tilfælde af kendt infektionspres af L. interrogans serogruppe Australis, bør indgives en enkel revaccination med Porcilis Ery+Parvo+Lepto hver 6. måned, da det er uvist hvor lang tid varigheden af immuniteten for denne serogruppe varer ud over 6 måneder.

Bivirkninger

En stigning i kropstemperaturen er en meget almindelig bivirkning, som kan forekomme indtil to dag efter vaccination. Den observerede gennemsnitlige stigning er på op til 0,5°C (i enkelte tilfælde var stigningen maksimalt 1,5°C).

Forbigående lokale reaktioner, som oftest består af røde, lette til hårde, ikke smertefulde hævelser, er meget almindelige. Generelt kan lokale reaktioner antage en diameter på ≤ 5 cm; i meget sjældne tilfælde kan lokale reaktioner hos enkelte dyr blive op til 20 cm i diameter. Alle lokale reaktioner forsvinder helt inden for ca. 2 uger efter vaccination. Hos enkelte dyr kan der i sjældne tilfælde forekomme forbigående systemiske reaktioner såsom opkastning, rødme, hurtig vejrtrækning og sitren, som forsvinder inden for få minutter. Hos enkelte dyr kan der forekomme ikke almindelige bivirkninger i form af forbigående nedsat ædelyst eller aktivitet. Ædelyst og aktivitet er fuldstændig genoprettet inden for en uge.

I post marketing erfaring:

En overfølsomhedsreaktion kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr får bivirkninger)

- almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 559954
EAN 7046265599548
PAKNINGER
Porcilis Ery+Parvo+Lepto
MSD Animal Health
1 x 25 dosis
559954
Porcilis Ery+Parvo+Lepto
PharmaMénta
1 x 25 dosis
397015
Porcilis Ery+Parvo+Lepto
PharmaMénta
1 x 50 dosis
446579
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.