Orbesealer vet.

60 x 1 stk
Intramammær suspension
MA

Dyrearter

Kvæg (malkekøer på goldningstidspunktet).

Indikationer

Anvendes til forebyggelse af nye intramammære infektioner gennem hele goldperioden.

Anvendes hos køer som forventes at være fri for subklinisk mastitis. Præparatet kan anvendes alene som en del af besætningens mastitisprogram, hvad angår behandling af goldkøer.

Dosering og indgivelsesvej

Kun til intramammær indgift.

Umiddelbart efter den sidste udmalkning (før goldningen) sprøjtes indholdet af én intramammærsprøjte med præparatet op i hver pattekanal. Herefter må hverken patter eller yver masseres.

For at minimere risikoen for mastitis efter indgiften er det vigtigt at være omhyggelig med ikke at indføre patogene bakterier i patten.

Det er vigtigt, at patterne bliver grundigt rengjort og desinficeret med alkohol eller desinficerende servietter. Patterne skal aftørres indtil aftørringsservietterne ikke mere bliver synligt snavsede. Patterne skal tørre inden indsprøjtningen. Indsprøjt aseptisk og pas på ikke at forurene applikatorspidsen. Efter behandlingen tilrådes det at anvende passende pattedypningsmiddel eller spray.

Under kolde forhold kan præparatet opvarmes til stuetemperatur i lune omgivelser for at hjælpe indsprøjtningen.

Bivirkninger

Akut mastitis er rapporteret meget sjældent efter anvendelse af præparatet primært som følge af en ringe indsprøjtningsteknik og mangel på hygiejne. Se punkt 4.5 og 4.9 vedrørende vigtigheden af den aseptiske teknik.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

-Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 088882
EAN 7046260888821
PAKNINGER
Orbesealer vet.
Zoetis
60 x 1 stk
088882

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kvæg

Orbesealer vet.

2.600 mg/sprøjte Intramammær suspension
60 x 1 stk
Kvæg

Orbesealer vet.

2.600 mg/sprøjte Intramammær suspension
60 x 1 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.