Nobilis gumboro D78 vet.

10 x 1000 dosis
Pulver til brug i drikkevand
AL
AL

Dyrearter

Kyllinger (slagtekyllinger).

Indikationer

Aktiv immunisering af slagtekyllinger mod Infektiøs Bursitis forårsaget af IBD-virus.

Dosering og indgivelsesvej

Et højt niveau af passivt overførte antistoffer mod IBD-virus kan blokere udviklingen af immunitet, hvorfor kendskab til flokkens immunstatus er nødvendig for fastsættelse af vaccinationstidspunkt.

Vaccinationsprogram:
1 dosis pr. dyr to gange med et interval på 7-10 dage, første gang når kyllingerne er ca. 7 dage gamle.

Administration: Gives i drikkevandet.

Vaccinen leveres som frysetørrede pellets i hætteglas eller i bægre. Pellets har rødbrunlig farve. Hætteglas indeholder en pellet. Bægre kan indeholde fra 3 til 100 pellets afhængig af den nødvendige dosis og produktkoncentration. Hvis produktet leveres i bægre, må det ikke anvendes hvis indholdet er klæber til beholderen, da dette er tegn på, at beholderen har været brudt. Hver beholder skal anvendes straks og fuldstændigt efter åbning.

Drikkevand:
Hætteglassene bør åbnes under vandoverfladen eller indholdet af det nødvendige antal bægre hældes i vandet. I begge tilfælde blandes vandet indeholdende vaccinen grundigt inden brug. Efter rekonstitution har suspensionen et klart udseende.

Anvend koldt, rent vand frit for jern og chlor til opløsning af vaccinen. Ved at tilsætte 2 g skummetmælkspulver eller 50 ml skummetmælk pr. liter vand forlænges virusaktiviteten. Vaccinesuspension bør optages af kyllingerne indenfor 2 timer. Afhængig af vejrforhol-dene kan vandforsyningen afbrydes i en kortere periode før vaccinationen, så dyrene tør-stes.

Det er vigtigt, at der er drikketrug/drikkenipler nok, således at der er let adgang til at drikke. Disse bør være fri for sæberester og desinfektionsmidler. Vejledende opløses vaccinen i samme antal liter vand til 1000 doser, som antal dage fuglene er gamle, dog højst 40 liter pr. 1000 doser. Vaccinen skal gives tidligt om morgenen, da fuglene fortrinsvis drikker på dette tidspunkt, eller på varme dage under en sval periode af dagen.

Når større flokke vaccineres, er det tilrådeligt at starte med kun at opløse en del af vaccinen. Hvis vaccinen gives gennem et centralt vandingssystem, bør der udvises særlig opmærksomhed. For et antal fugle mellem standarddoseringer skal den højeste dosis vælges.

Man skal sikre sig, at dyrene har adgang til foder, når der vaccineres. Husk at åbne for vandforsyningen igen, når vaccinesuspension er optaget.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 157032
EAN 7046261570329
PAKNINGER
Nobilis gumboro D78 vet.
MSD Animal Health
10 x 1000 dosis
157032
Nobilis gumboro D78 vet.
MSD Animal Health
12 x 1000 dosis
137761
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.