Milpro vet. (5 - 25 kg)

1 x 2 stk
Filmovertrukken tablet
PO

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Behandling af blandingsinfestationer med voksne cestoder (bændelorm) og nematoder (rundorm) af følgende arter:

Cestoder:

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus spp.

Mesocestoides spp.

Nematoder:

Ancylostoma caninum

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Trichuris vulpis

Thelazia callipaeda (se specifikt behandlingsprogram under pkt. 4.9).

Crenosoma vulpis (reduktion af infestationsniveauet)

Angiostrongylus vasorum (reduktion i graden af infestation med umodne voksne (L5) og voksne parasitstadier; se specifikt behandlingsprogram og program for forebyggende behandling under pkt. 4.9).

Præparatet kan også anvendes forebyggende mod hjerteorm (Dirofilaria immitis), hvis samtidig behandling mod cestoder er indiceret.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Mindste anbefalede dosis: 0,5 mg milbemycinoxim og 5 mg praziquantel pr. kg givet som oral éngangsdosis.

Præparatet gives sammen med foder eller efter nogen foderindtagelse.

Tabletterne er med kødsmag og nemme at give (almindeligvis vil hunde og hvalpe spise dem frivilligt, selv uden foder).

Afhængig af hundens vægt er doseringen følgende:

Vægt

Antal tabletter

5 – 25 kg

1 tablet

>25 – 50 kg

2 tabletter

>50 – 75 kg

3 tabletter


I de tilfælde hvor der anvendes forebyggende behandling mod hjerteorm, og hvor samtidig behandling mod bændelorm er nødvendig, kan præparatet erstatte det enkeltstofpræparat, der anvendes til forebyggelse af hjerteorm.

Ved behandling af Angiostrongylus vasorum skal milbemycinoxim gives 4 gange med 1 uges mellemrum. Hvis samtidig behandling mod bændelorm er nødvendig, anbefales det at behandle en gang med dette præparat og derefter anvende et præparat, som kun indeholdende milbemycinoxim ved de resterende 3 ugentlige behandlinger.

I endemiske områder, hvor samtidig behandling mod bændelorm er nødvendig, vil brug af præparatet hver fjerde uge forebygge angiostrongylus-infestation ved at reducere antallet af immature voksne (L5) og voksne parasitter.

Ved behandling mod Thelazia callipaeda gives milbemycinoxim 2 gange med 7 dages interval. Hvis samtidig behandling mod bændelorm er indiceret, kan præparatet erstatte det monovalente præparat, der kun indeholder milbemycinoxim.

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner, systemiske symptomer (f.eks. sløvhed), neurologiske symptomer (f.eks. muskelrystelser, ataksi og kramper) og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. opkastning, diarré, anoreksi og savlen) er set i meget sjældne tilfælde efter administration af veterinærlægemidlet til hunde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 511201
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 511201
EAN 7046265112013
PAKNINGER
Milpro vet. (5 - 25 kg)
Virbac Danmark
1 x 2 stk
511201
Milpro vet. (5 - 25 kg)
Virbac Danmark
1 x 48 stk
102476

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Milpro vet. (5 - 25 kg)

125 + 12,5 mg Filmovertrukken tablet
1 x 2 stk, 1 x 48 stk
Hund

Milpro vet. (5 - 25 kg)

125 + 12,5 mg Filmovertrukken tablet
1 x 2 stk, 1 x 48 stk
Hund

Milpro vet. (5 - 25 kg)

125 + 12,5 mg Filmovertrukken tablet
1 x 2 stk, 1 x 48 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.