Milbemax vet. (1 - 5 kg)

1 x 2 stk
Tyggetablet
PO

Dyrearter

Hund

Indikationer

Hund: Behandling af blandingsinfektioner med adulte cestoder og nematoder af følgende arter, som er følsomme overfor praziquantel og milbemycinoxim:

Cestoder:

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus spp.

Mesocestoides spp.

Nematoder:

Ancylostoma caninum

Toxocara canis

Toxacaris leonina

Trichuris vulpis

Crenosoma vulpis

Angiostrongylus vasorum (reduktion af infektionsniveauet af umodne voksne (L5) og voksne parasitstadier; se specifikt behandlingsprogram og program for forebyggende behandling under punkt 4.9).

Thelazia callipaeda (se specifikt behandlingsprogram under punkt 4.9)

Præparatet kan endvidere anvendes forebyggende mod hjerteorm (Dirofilaria immitis), såfremt samtidig behandling mod cestoder er indiceret.

Dosering og indgivelsesvej

Mindste anbefalede dosis: 0,5 mg milbemycinoxim og 5 mg praziquantel pr. kg givet som oral éngangsdosis.

Præparatet gives sammen med foder eller efter nogen foderindtagelse.

Afhængig af hundens vægt er doseringen følgende:

Hundens vægt

Tyggetabletter til små hunde og hvalpe

Tyggetabletter til hunde

1 – 5 kg

1 tablet

 

5 – 25 kg

 

1 tablet

>25 – 50 kg

 

2 tabletter

>50 – 75 kg

 

3 tabletter


For at sikre korrekt dosering, bør kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering.

I tilfælde hvor der anvendes forebyggende behandling mod hjerteorm, og hvor samtidig behandling mod bændelorm er påkrævet, kan Milbemax erstatte det enkeltstofpræparat, der anvendes til forebyggelsen af hjerteorm.

Ved behandling af Angiostrongylus vasorum skal milbemycinoxim gives 4 gange med 1 uges mellemrum. Hvor samtidig behandling mod cestoder er påkrævet, anbefales det at behandle én gang med Milbemax og derefter fortsætte med et enkeltstofpræparat kun indeholdende milbemycinoxim ved de resterende 3 ugentlige behandlinger.

I endemiske områder, hvor samtidig behandling mod bændelorm er påkrævet, vil administration af produktet hver fjerde uge forebygge angiostrongylus infektion ved at reducere antallet af umodne voksne (L5) og voksne parasitter.

Ved behandling af Thelazia callipaeda bør milbemycinoxim gives 2 gange med syv dages mellemrum. Hvor samtidig behandling mod bændelorm er påkrævet, kan produktet erstatte det enkeltstofpræparat, der kun indeholder milbemycinoxim.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er der, efter administration af det veterinærmedicinske produkt til hunde, observeret følgende tegn: overfølsomhedsreaktioner, systemiske tegn (såsom sløvhed), neurologiske tegn (såsom muskelrystelser, ataksi og kramper) og/eller gastrointestinale tegn (såsom opkastning, diarré, anoreksi og savlen).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 419532
EAN 7046264195321
PAKNINGER
Milbemax vet. (1 - 5 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 2 stk
419532
Milbemax vet. (1 - 5 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 48 stk
072679

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Milbemax vet. (1 - 5 kg)

25 + 2,5 mg Tyggetablet
1 x 2 stk, 1 x 48 stk
Hund

Milbemax vet. (1 - 5 kg)

25 + 2,5 mg Tyggetablet
1 x 2 stk, 1 x 48 stk
Hund

Milbemax vet. (1 - 5 kg)

25 + 2,5 mg Tyggetablet
1 x 2 stk, 1 x 48 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.