Medrol vet.

1 x 30 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hund. Kat.

Indikationer

Aseptiske inflammationer og allergiske tilstande.

Dosering og indgivelsesvej

Dosering individuel.

Følgende dosisanbefalinger er retningsgivende.

Legemsvægt Gennemsnitlig daglig dosis
< 9 kg  2 mg
9-18 kg  2-4 mg
18-36 kg 4-8 mg

 

Den initiale daglige dosis bør fordeles over 2 daglige doseringer.

Så snart et tilfredsstillende klinisk respons er opnået, bør den daglige dosis gradvis reduceres enten i for­bindelse med behandlingens afslutning ved akutte lidelser, eller til minimal effektiv vedlige­holdelses­dosis ved kroniske lidelser.

Bivirkninger

Behandling med steroider kan forårsage iatrogen Cushing syndrom, der inkluderer væsentlig ændring i fedt, kulhydrat, protein og mineral metabolisering. Symptomer på omlægning af kropsfedt, muskel- og hudatrofi, alopeci samt osteoporose kan observeres. Endvidere kan ses polyuri, polydipsi og polyfagi. Ved langtidsbehandling kan der optræde forsinket sårheling eller gastrointestinale ulcus ved kombination med NSAIDs. Hos katte kan der udvikles diabetes mellitus.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 156453
EAN 7046261564533
PAKNINGER
Medrol vet.
Zoetis
1 x 30 stk
156453
Medrol vet.
Zoetis
1 x 100 stk
535827
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.