Ketaminol vet.

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Til beroligelse, immobilisering og anæstesi ved diagnostiske eller kirurgiske indgreb.

Dosering og indgivelsesvej

Til intramuskulær og intravenøs anvendelse.

Anæstesi med ketamin alene er mulig, men kombineret anæstesi anbefales for at undgå psykomotorisk uro. Ketamin alene kan anvendes ved intravenøs injektion, men intramuskulær injektion er den anbefalede administrationsvej.

Ketamin skal injiceres langsomt, når det administreres intravenøst.

Ketamin kan udvise stor individuel variation i virkning fra dyr til dyr, og derfor skal dosisindgivelseshastigheden tilpasses til det enkelte dyr, afhængigt af faktorer som alder, sygdom samt dybden og varigheden af den påkrævede anæstesi.

Før ketamin administreres, skal det sikres, at dyret er tilstrækkeligt sederet.

Forlængelse af virkning kan opnås ved eventuel gentagen administration af reduceret initialdosis.

Nedenstående doseringer angives som en rettesnor, men det kan være nødvendigt at justere dem, afhængigt af patientens fysiske tilstand og brugen af sedativa og præmedicinering:

Dosering med ketamin alene:

Beroligelse: 5-10 mg/kg i.m.

Immobilisering: 10-20 mg/kg i.m.

Anæstesi: 20-40 mg/kg i.m eller

5-10 mg/kg i.v (kortere anæstesi).

Ved kombination med xylazin:

Før ketamin administreres, skal det sikres, at dyret er tilstrækkeligt sederet.

Beroligelse: 5-10 mg/kg + 0,5 mg xylazin /kg i.m.

Anæstesi: 10-15 mg/kg + 0,5-1 mg xylazin /kg i.m.

Patienten bør være fastende før operationen (min. 6 timer).

Bivirkninger

Salivation og vomitus, respirations­depression, øget muskeltonus og postoperativ forvirring er meget sjældent rapporteret i spontane bivirkningsindberetninger.

Spontan motorisk ekscitation, som kan forekomme især i begyndelsen af anæstesi og under opvågning, er meget sjældent rapporteret i spontane bivirkningsindberetninger.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr får bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

A-P4 - Kopieringspligtigt
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 511485
EAN 7046265114857
PAKNINGER
Ketaminol vet.
MSD Animal Health
1 x 20 ml
511485
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.