Ingelvac MycoFLEX

1 x 50 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Grise (slagtesvin eller kommende avlsdyr, indtil de indgår i avl).

Indikationer

Til aktiv immunisering af grise fra 3 ugers alderen for at reducere lungelæsioner som følge af infektion med Mycoplasma hyopneumoniae.

 

Indtræden af immunitet: 2 uger efter vaccination
Varighed af immunitet: mindst 26 uger.

 

Dosering og indgivelsesvej

Omrystes godt før brug.

Intramuskulær injektion af 1 dosis (1 ml) helst i nakken til grise fra 3 ugers alderen

Undgå kontaminering ved brug.

Undgå anbrud gentagne gange.

Vaccinationsudstyret bør anvendes i overensstemmelse med producentens vejledning. Efter korrekt håndtering i overensstemmelse med blandingsvejledningen, må der ikke forekomme lækage. I tilfælde af lækage eller forkert håndtering af præparatet skal flasken kasseres.

Brug udstyr der forhindrer tilbageløb af det veterinære lægemiddel.

Når lægemidlet blandes med Ingelvac CircoFLEX

• Vaccinér kun grise fra 3 ugers alderen.


Når lægemidlet blandes med Ingelvac CircoFLEX bør følgende udstyr anvendes:

• Brug samme mængde af Ingelvac CircoFLEX og Ingelvac MycoFLEX.

• Brug en steril overførselskanyle. Sterile overførselskanyler (CE-certificeret) er almindeligt tilgængelige via leverandører af medicinsk udstyr.

Trinene beskrevet nedenfor skal følges for at sikre en korrekt blanding:

1. Tilslut den ene ende af overførselskanylen til vaccineflasken med Ingelvac MycoFLEX.

2.      - Tilslut den modsatte ende af overførselskanylen til vaccineflasken med Ingelvac CircoFLEX

         - Overfør Ingelvac CircoFLEX vaccinen til vaccineflasken med Ingelvac MycoFLEX. Hvis nødvendigt, tryk forsigtigt på vaccineflasken med Ingelvac CircoFLEX for at lette overførslen.

         - Når alt indholdet af Ingelvac CircoFLEX er overført, fjernes og kasseres kanylen og den tomme vaccineflaske med Ingelvac CircoFLEX..

3. For at opnå en ensartet blanding af de to vacciner rystes vaccineflasken med Ingelvac MycoFLEX forsigtigt, indtil blandingen har en ensartet orange til rødlig farve. Under vaccinationen bør det ved jævnligt at vende flaskerne sikres, at blandingen til stadighed har en ensartet farve.

4. Giv en enkelt vaccine dosis (2 ml) af blandingen intramuskulært pr. gris, uafhængigt af kropsvægt. Ved vaccination skal vaccinationsudstyr anvendes i overensstemmelse med producentens vejledning.

For at sikre en korrekt blanding med TwiskPak flaskerne skal trinene, der er beskrevet nedenfor, følges:

1. Drej og fjern den røde bund på Ingelvac MycoFLEX flasken for at afdække forbindelsessystemet. Den røde bund kan vendes på hovedet og bruges som en holder til Ingelvac MycoFLEX flasken, når denne er vendt på hovedet.
Drej og fjern den grønne bund på Ingelvac CircoFLEX flasken.

2. Rotér og justér tilslutningsenderne på de to flasker, indtil de er koblet til hinanden.

3. Skub flaskerne sammen indtil de rører hinanden helt.

Et klik bekræfter, at flaskerne er koblet til hinanden.

4. Drej de to vaccineflasker med uret for at færdiggøre koblingen af flaskerne.

5.For at opnå en ensartet blanding, vendes de låste flasker langsomt indtil blandingen har en ensartet orange til rødlig farve. Under vaccinationen bør det ved jævnligt at vende flaskerne sikres, at blandingen til stadighed har en ensartet farve.

6. Giv en enkelt vaccinedosis (2 ml) af blandingen intramuskulært pr. gris, uafhængigt af legemsvægt. Ved vaccination skal vaccinationsudstyr anvendes i overensstemmelse med producentens vejledning.


Brug hele vaccineblandingen umiddelbart efter blanding. Ikke anvendt blanding eller affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.


Indlægssedlen for Ingelvac CircoFLEX bør læses før administrering af det blandede produkt.

Bivirkninger

Bivirkninger forekommer meget sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

• Anafylaktiske lignende reaktioner kan forekomme og bør behandles symptomatisk (f.eks. med adrenalin).

• På injektionsstedet kan ses en forbigående hævelse på op til 4 cm i diameter, som kan være ledsaget af rødme i huden. Disse hævelser kan ses i op til 5 dage.

• En forbigående forhøjet kropstemperatur på ca. 0,8 °C kan eventuelt ses i op til 20 timer efter vaccinationen.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

• Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser)

• Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

• Ualmindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

• Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

• Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 561938
EAN 7046265619383
PAKNINGER
Ingelvac MycoFLEX
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 50 ml
561938
Ingelvac MycoFLEX
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 100 ml
147752
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.