Imaverol vet.

1 x 100 ml
Koncentrat til kutanopløsning
CU

Dyrearter

Kvæg, hest og hund.

Indikationer

Hudinfektioner med enilconazolfølsomme svampe hos kvæg, hest og hund.

Dosering og indgivelsesvej

Kun til topikal anvendelse.

Opblandes og administreres i tilstrækkeligt ventilerede omgivelser.

Koncentratet fortyndes ved at tilsætte 1 del koncentrat til 50 dele varmt vand. Herved opnås en 2 mg/ml opløsning.

Dermatofytter angriber hårsækkene. Derfor fjernes eventuelle sårskorper med en hård børste gennemvædet med den færdigblandede opløsning.

For at behandle subkliniske infektioner, tilrådes det at behandle hele dyret første gang.

Kvæg: Afhængigt af infektionens sværhedsgrad, bør kvæg behandles 3-4 gange med 3 dages mellemrum. Dyret bør enten vaskes eller sprayes med den færdigblandede opløsning. Alternativt anvendes en højtryksrenser.

Hest: Læsioner og omgivende hudområder vaskes med den færdigblandende opløsning 4 gange med 3 dages mellemrum.

Hund: Dyret vaskes med den færdigblandede opløsning 4 gange med 3 dages mellemrum. Der gnides mod hårretningen for at sikre, at huden gennemvædes tilstrækkeligt. Det anbefales, at langhårede hunde klippes inden behandling påbegyndes.

Alternativt kan hunden dyppes i et bad med den færdigblandede opløsning.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde ses opkast, nedsat ædelyst, sløvhed og ataksi. I meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner. Baseret på bivirkningsrapporter efter markedsføring er meget sjældne tilfælde af kløe og/eller hårtab blevet rapporteret. Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Hund
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 144483
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 144483
EAN 7046261444835
PAKNINGER
Imaverol vet.
proVET Nordic
1 x 100 ml
144483
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.