Ido-E vet.

5 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
SC

Dyrearter

Ikke specificeret.

Indikationer

Behandling og forebyggelse af E-vitaminmangel.

Dosering og indgivelsesvej

Hest, ko, so, gylt, svin 10-20 ml.
Kalv 5-10 ml.
Smågrise 5 ml.
Pattegris 1 ml.

 

Gives intramuskulært eller subkutant som en enkelt injektion.

Bivirkninger

Der er i sjældne tilfælde set allergiske reaktioner, disse kan i meget sjældne tilfælde være fatale. Risikoen øges ved gentagne injektioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

H-V - Håndkøb, veterinær, ikke apoteksforbeholdt

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Bi
Krybdyr
Fugle
Fisk
Fjerkræ
Gnavere
Kanin
Pelsdyr
Kat
Hund
Gris
Får
Ged
Kvæg
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 062547
EAN 7046260625471
PAKNINGER
Ido-E vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
5 x 100 ml
062547
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.