Genta-Equine

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Hest (ikke til konsum)

Indikationer

Behandling af nedre luftvejsinfektioner hos heste forårsaget af gentamicinfølsomme, aerobe gramnegative bakterier.

Dosering og indgivelsesvej

Til intravenøs anvendelse.


En enkeltdosis på 6,6 mg/kg kropsvægt intravenøst en gang daglig i 3-5 på hinanden følgende dage.

For at sikre korrekt dosis bør kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt, så under- eller overdosering undgås. Doseringsregimet må ikke overskrides.

Det frarådes at anvende gentamicin til føl og nyfødte dyr.

Bivirkninger

Der kan forekomme en lokal reaktion på injektionsstedet, især i tilfælde af gentagne injektioner nær hinanden.

Se pkt. 4.5.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Hest
Produktidentifikation - 552913
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 552913
EAN 7046265529132
PAKNINGER
Genta-Equine
Dechra Veterinary Products
1 x 100 ml
552913
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.