Galastop vet.

1 x 7 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Hund. Kat.

Indikationer

Hunde: Behandling af indbildt drægtighed.

Hund og kat: Undertrykkelse af mælkeproduktionen efter fjernelse af afkom efter fødslen, ved tidlig afvænning, ved fosterdød og/eller abort i slutningen af drægtigheden og ved mælkeproduktion efter fjernelse af æggestokkene.

Dosering og indgivelsesvej

Præparatet indgives oralt i dyrets mund eller blandet i foderet.

0,1 ml (sv.t. 5 mikrogram cabergolin)/kg legemsvægt én gang om dagen i 4-6 dage afhængig af tilstandens sværhedsgrad.

For dyr med vægt under 5 kg anbefales det at dosere præparatet i dråber (0,1 ml opløsning sv.t. 3 dråber).

Opløsningen kan gives enten med doseringspipette eller doseringssprøjte.

Ved tilbagefald kan behandlingen gentages.

Bivirkninger

Anorexi og opkastning kan forekomme.

Bivirkningerne er moderate og forbigående.

Opkastning sker normalt kun efter første dosis, og behandlingen bør ikke stoppes, da efterfølgende doser ikke giver opkastning.

I meget sjældne tilfælde kan ses allergiske reaktioner eller hypotension. I meget sjældne tilfælde er neurologiske symptomer inklusive sløvhed, muskeltremor, ataksi, hyperaktivitet, konvulsioner og bevidsthedstab observeret.


Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 180864
EAN 7046261808644
PAKNINGER
Galastop vet.
Ceva Animal Health
1 x 7 ml
180864
Galastop vet.
Ceva Animal Health
1 x 15 ml
419412
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.