FilaVac VHD K C+V

Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kanin


Indikationer

Til aktiv immunisering af kaniner fra 10 ugers alderen for at reducere dødeligheden på grund af kaninhæmoragisk sygdom forårsaget af virusstammerne klassisk (RHDV1) og type 2 (RHDV2).

Indtræden af immunitet: 1 uge.

Varighed af immunitet: 1 år.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.


En dosis (0,5 ml) ved subkutan injektion til hvert dyr.

Første vaccination fra 10. uge.

Revaccination: Årligt.


Sædvanlige aseptiske forhold skal gøres gældende.
Ryst forsigtigt før og lejlighedsvis under administration for at opretholde en homogen suspension.

Bivirkninger

En midlertidig stigning i kropstemperaturen på op til 1,6 °C kan meget almindelig ses en dag efter vaccination.

En begrænset lokal reaktion (subkutan knude på op til 10 mm i diameter i dobbelt dosis studiet), der kan være palpabel i mindst 52 dage og forsvinder uden behandling, har været meget almindelig observeret i kliniske studier.

Betydelige overfølsomhedsreaktioner, som kan være dødelige, er meget sjældent observeret fra lægemiddelovervågningsdata.

Sløvhed og/eller mangel på appetit kan observeres meget sjældent i de første 48 timer efter injektion, ifølge rapportering fra bivirkningsobservation.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr i 100 behandlede dyr)
Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr i 1.000 behandlede dyr)
Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

 

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kanin
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.