Entericolix

1 x 25 ml
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin (søer og gylte til reproduktion)

Indikationer

Til passiv immunisering af pattegrise mod colibacillose forårsaget af enteropatogene og enterotoksigene E. coli-stammer, der udtrykker F4ac-, F5-, F6-, F18ac- og F41-adhæsiner, mod ødemsyge forårsaget af E. coli-stammer, der udtrykker F18ab-adhæsin, og mod nekrotiserende enteritis (tarmbrand) forårsaget af C. perfringens type C efter vaccination af søer og gylte.

 

Nyfødte pattegrise

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn (kraftig diarre), der skyldes colibacillose.

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn, der skyldes nekrotiserende enteritis (tarmbrand) på grund af C. perfringens type C.

 

Fravænnede grise

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn på ødemsyge

- Vaccinen nedsætter kliniske tegn (kraftig diarre) på colibacillose

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn på kronisk enteritis, der skyldes C. perfringens type C.

 

Varighed af immunitet:

- 21 dage for infektioner forårsaget af F4ac, F18ac (colibacillose) og Clostridium perfringens type C (nekrotiserende enteritis/tarmbrand)

- 21 dage for antistoffer mod F5, F6 og F41, der er dog ikke etableret sammenhæng mellem beskyttelse og antistofniveau

- 28 dage for infektioner forårsaget af F18ab (ødemsyge)

Dosering og indgivelsesvej

Til intramuskulær anvendelse

Omrystes kraftigt før brug og med mellemrum under anvendelsen.

Undgå at introducere forurening under brug.

 

Dosering

Søer og gylte: 2 ml.

Lad vaccinen få stuetemperatur, og ryst flasken kraftigt før brug. Injicer den angivne dosis via dyb intramuskulær injektion i nakkemuskulaturen. Det er meget vigtigt at bruge kanyler af passende længde i forhold til dyrets vægt.

Det anbefales, at den anden dosis injiceres i den modsatte side af nakken, hvis muligt.

 

Vaccinationsskema

Drægtige søer: Basisvaccinationen består af to doser. Første dosis gives 7 uger før faring efterfulgt af anden dosis 4 uger før faring. Der re-vaccineres med en enkelt dosis 4 uger før faring i hver efterfølgende drægtighed.

Bivirkninger

En forbigående stigning af legemstemperaturen (maksimalt 2 ºC) kan ses 4-24 timer efter vaccinationen. Denne hændelse er meget almindelig. Legemstemperaturen vil være normal inden for 24-48 timer efter vaccinationen.

Vaccination kan fremkalde kortvarig apati 1 til 2 dage efter vaccinationen (denne hændelse er almindelig). Apati kan ses i op til 7 dage efter vaccinationen. Denne hændelse er ualmindelig.

Reaktioner på injektionsstedet (hævelse og rødme) forekom sjældent, med højst 3 cm diameter og højst 10 dages varighed.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 112594
EAN 7046261125949
PAKNINGER
Entericolix
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 25 ml
112594
Entericolix
PharmaMénta
1 x 25 dosis
169343
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.