Coccibal

1 x 5 l
Opløsning til brug i drikkevand
AL

Dyrearter

Høns og kyllinger (slagtekyllinger, hønniker, læggehøns, avlshøns) og kalkuner.

Indikationer

Behandling af coccidiose i tarmen hos høns og kyllinger (slagtekyllinger, hønniker, læggehøns, avlshøns) og kalkuner forårsaget af Eimeria ssp som er følsomme overfor amprolium.

Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand.

Dosering til alle dyrearter er 20 mg amprolium pr. kg. kropsvægt dagligt i 5-7 dage (svarende til 0,5 ml af den orale opløsning/10 kg. kropsvægt/dag).

Dyrenes kropsvægt og deres daglige vandindtagelse skal fastsættes for at udregne den nødvendige mængde veterinærlægemiddel i medicineret drikkevand. Vandindtagelsen kan variere afhængigt af f.eks. alder, sundhedstilstand, race og opdrætssystem.

Følgende udregning giver den nødvendige mængde veterinærlægemiddel i ml pr. liter drikkevand:

200 mg:400 mg:Dyr som skal behandles skal have fri adgang til det medicinerede drikkevand for at sikre tilstrækkeligt vandindtag. Dyrene skal ikke have adgang til andre drikkevandskilder i behandlingsperioden. Medicineret drikkevand skal udskiftes 1 gang i døgnet.

Den højeste nominelle koncentration i drikkevand er 54 ml/l.

Efter behandlingsperioden skal drikkevandssystemet renses for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

Dette veterinærlægemiddel må ikke komme i kontakt med metalrør eller beholdere af metal.

Bivirkninger

Ingen kendte

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 122803
EAN 7046261228039
PAKNINGER
Coccibal
Chemvet
1 x 5 l
122803
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.