Clavucill (30 - 40 kg)

1 x 10 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Hunde

Behandling af infektioner forårsaget af mikroorganismer, som er følsomme overfor kombinationen amoxicillin/clavulansyre, specielt

- dermatitis (overfladisk og dyb pyoderma), forårsaget af Staphylococcus(pseudo) intermedius.

- Urinvejsinfektioner, forårsaget af E. coli.

- Luftvejsinfektioner forårsaget af Streptococcus spp.

- Enteritis forårsaget af E. coli.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Dosis: Den anbefalede dosis er 10 mg amoxicillin/ 2,5 mg clavulansyre pr kg legemsvægt (=12,5 mg af kombinationen af aktive substanser), to gange dagligt, oralt, til hund. Svarende til 1 tablet pr 40 kg legemsvægt hver 12. time.

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter som skal administreres to gange dagligt.

<30

Brug 40/10 mg eller 200/50 mg tablet

(30,1-40,0)

1

(40,1-60,0)

1 ½

(60,1-80,0)

2

I tilfælde af komplicerede infektioner, specielt luftvejsinfektioner, opnås en bedre helbredelsesrate ved dobbelt dosis, op til 25 mg af kombinationen af aktive substanser pr kg legemsvægt, to gange dagligt.

Varighed af behandlingen:

I den overvejende andel af tilfældene vil en behandling over 5-7 dage være tilstrækkeligt.

Ved kroniske eller infektioner der er vanskelige at behandle, kan der være behov for længere behandlingsforløb.

Behandlingens varighed bør tilpasses af dyrlægen, og bør være tilstrækkelig lang til at sikre fuldstændig bakteriologisk helbredelse.

For at sikre korrekt dosering og undgå underdosering, bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Bivirkninger

- Gastro-intestinale forstyrrelser (diarré, opkastning mv.) kan forekomme ikke almindeligt efter administration af dette produkt. Behandlingen kan være at standse administrationen, afhængig af alvorligheden af den uønskede effekt og dyrlægens vurdering af fordel/ulempe.

- Dosisuafhængige allergiske reaktioner kan forekomme meget sjældent, det kan være hudreaktioner eller anaphylaksi. I disse tilfælde skal behandling standses straks, og symptomatisk behandling gives.

Frekvensen af bivirkninger er defineret i den følgende konvention:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr viser tegn på bivirkninger efter én behandling)

- Almindelig (mere end et, men mindre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- Ikke almindelig (mere end et dyr men mindre end 10 dyr ud af 1000 dyr)

- Sjælden (mere end et dyr men mindre end 10 dyr ud af 10000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end et dyr ud afd 10000 dyr, inklusive isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Hund
Produktidentifikation - 378942
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 378942
EAN 7046263789422
PAKNINGER
Clavucill (30 - 40 kg)
Biovet
1 x 10 stk
378942
Clavucill (30 - 40 kg)
Biovet
1 x 100 stk
073326

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Clavucill (30 - 40 kg)

400 + 100 mg Tablet
1 x 10 stk, 1 x 100 stk
Hund

Clavucill (30 - 40 kg)

400 + 100 mg Tablet
1 x 10 stk, 1 x 100 stk
Hund

Clavucill (30 - 40 kg)

400 + 100 mg Tablet
1 x 10 stk, 1 x 100 stk
Hund

Clavucill (30 - 40 kg)

400 + 100 mg Tablet
1 x 10 stk, 1 x 100 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.